Idérikdom og engasjement i workshop med unge

8. mars arrangerte Flere i arbeid en workshop med fire unge i alderen 21-30 som har erfaringer med brudd og omveier i utdanningsløpet. Det ble en kveld preget av brennende engasjement og stor idérikdom.

Idemyldring2.jpg

Engasjerte workshopdeltakere (Foto: Kristiansand kommune v/ Ingvild Gundersen Little)

Programmet Flere i arbeid skal utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap. Satsingen er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet. (Les mer om programmet her).

Flere i arbeid består av sju prosjekter - ett av dem kalles Stimulab. Navnet er det samme som støtteordningen som er med å finansiere prosjektet

– I prosjektet Stimulab jobber vi med å få fart på og øke innovasjonen på tvers av de seks andre prosjektene i programmet Flere i arbeid, forklarer prosjektleder Ingvild Gundersen Little. – Med støtte fra StimuLab-ordningen er målet å utvikle, utforske og teste nye løsninger som kan bidra til at flere kan komme i arbeid.

Ingvild Little_medium.JPG

Prosjektleder Ingvild Gundersen Little (foto: Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes)

Første workshop i lokalet til Flere i arbeid

Tirsdag 8. mars innviet Stimulab-prosjektet “Akseleratoren”, det fysiske lokalet i Tollbodgata 22 som framover skal huse mye av aktiviteten i Flere i arbeid. Anledningen var en workshop med fire unge i alderen 21-30 år som alle har erfaring med brudd og «omveier» i utdanningsløpet.

gruppearbeid 2.jpg

Konsentrert i workshop (Foto: Kristiansand kommune v/ Ingvild Gundersen Little)

Tjenestedesignere fra Comte Bureau ledet gruppa gjennom en kreativ og utforskende prosess. Resultatet ble en samling konkrete idéer til løsninger som kan gjøre det lettere for andre unge å kvalifisere seg til arbeid. De unge kategoriserte selv idéene i to spor: «Forberedelse til arbeid» og «Forberedelse til livet». For som en av de unge sa: – Vi må huske at livet er mer enn jobb og skole!»

Prøve ut jobber – livet i praksis

De unge foreslo at elever på ungdomsskole og videregående i større grad bør få komme ut og prøve ulike jobber i løpet av skoletiden. «Livet i praksis» ble overskriften på denne. «Fra ørkenen til oasen» var en annen idé som gikk på at ungdomsskoleelever bør få rikelig med tid til å teste og bli kjent med ulike retninger innen videregående opplæring før de skal søke.

– Ideene fra de unge blir tatt med videre i arbeidet, først i liten skala, og hvis det viser seg å fungere i større skala som en pilot, forklarer Gundersen Little.  

Ikke løst på en ettermiddag

– I dette arbeidet skal Stimulab-prosjektet samarbeide tett med flere av de andre prosjektene i Flere i arbeid. Og unge fra målgruppa skal fortsatt være koblet på, både i startfasen og etter hvert som testpersoner for løsningene som skal prøves ut. For som en av deltakerne på tirsdagens workshop sa på vei ut døra etter fire intense timer: – Vi løser jo ikke dette på en ettermiddag.

Resultatet.jpg

Resultatet fra workshopen (Foto: Kristiansand kommune v/ Ingvild Gundersen Little)

Les mer om flere i arbeid her

Du kan også se hvordan Næringsforeningen er engasjert i arbeidet her