«Klar til livet – Klar til jobb», en ny digital løsning

Prosjektet Stimulab skal utvikle og teste nye løsninger som kan bidra til at flere unge som står utenfor arbeidslivet får den kvalifiseringen de trenger og kan komme i arbeid.

Margrethe Noraas, prosjektleder for Stimulab, inviterte nylig til workshop på Jegersberg Gård. Med hjelp fra tjenestedesignere fra Comte Bureau ser prosjektet på nye digitale løsninger for unge som ønsker å bli en del av arbeidslivet. Prosjektet er fortsatt i ideutviklingsfasen og har siden våren 2022 jobbet med en prototype for teste ut om ideen er god. Den digitale løsningen som testes ut skal kunne dekke flere behov. Den skal både kunne brukes av de unge som sliter med å komme i arbeid og av bedriftene som søker arbeidskraft.

– Det som er unikt med denne prototypen er at den får frem stemmen til de unge, samtidig som den er et sted bedriftene kan kommunisere med dem, forteller Beate Topland, en av prosjektlederne i Flere i Arbeid som deltok på workshopen.

Prosjektet har vært i kontakt med både tjenester og prosjekter som har som oppdrag å få flere unge i arbeid samt flere unge i målgruppen, hovedsakelig de under 30 år. I tillegg har det vært dialogmøter med ulike bransjer og bedrifter i næringslivet, hvor de har bidratt med innsikt og erfaringer.

– Målet for workshopen var «å videreutvikle prototypen slik at den kan testes i ulike settinger med unge, bedrifter og andre sentrale aktører. Vi ønsker å lære hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og hva som skal til for å oppnå det vi ønsker, nemlig kvalifisering av unge, sier Noraas. Hun legger til at det som skaper størst begeistring hos henne er at prototypen er utviklet sammen med de unge, ikke bare for dem.

To av deltakerne jobber med prototypen

To av deltakerne som jobber med prototypen (Foto: Comte Bureau)

Et bredt utvalg deltakere

Deltakerne representerte samarbeidspartnerne i programmet; Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, NAV, Varodd og Næringsforeningen i Kristiansand. En viktig del av arbeidet er å sette innbyggerne i sentrum.

– For å lykkes med arbeidet trengs det et godt samarbeid mellom alle relevante aktører. Å få flere i arbeid er noe vi gjør sammen, som en del av vårt felles samfunnsansvar, understreker programleder for Flere i arbeid, Ingelill Lærum Pedersen.

Deltakerne i workshopen Jobbes

Deltakerne i workshopen kom med mange nyttige innspill (foto: Kristiansand kommune)

Innholdet i plattformen

Etter å ha blitt delt inn i ulike grupper fikk deltakerne beskjed om å teste ut prototypens innhold og skrive ned sine tanker, ideer og reaksjoner til dette. Prototypen inneholder blant annet:

faglig innhold som enkle artikler, quiz og daglige oppdateringer

oversikt over gruppeaktiviteter, kurs og arrangementer

Mulighet til å få mer hjelp, personlig chat også om du ønsker å være anonym

– Plattformen skal lose ungdommen frem til de gode resultatene. Det finnes mange gode tjenester og tilbud for unge i dag, men prosjektet handler om å bruke den kompetansen disse tjenestene sitter på. Løsningen skal sørge for mindre tilfeldighet med hensyn til hvilke tjenester og tilbud de unge får. Samtidig skal vi skape en arena der de gode tilbudene og informasjonen samles på ett sted, for å guide de unge i riktig retning. Da finner de kanskje selv noen av svarene de trenger på veien, sier Øyvind Grønlie, partner og designer i Comte Bureau.

Fakta om Stimulab

Fakta om flere i arbeid