Fra stønad til arbeid

Prosjekteier

Direktør for helse og mestring Brede Skaalerud

Temaansvarlig

Hilde Engenes (hilde.engenes@kristiansand.kommune.no)

Prosjektleder

Beate Topland (beate.topland@kristiansand.kommune.no)

Beate i trappa 2 smil.jpg

Beate Topland (foto: Kristiansand kommune)

Kort om prosjektet

Prosjektet «Fra stønad til arbeid» skal jobbe med to, store spørsmål:

  1. Hvordan legge til rette for at kvalifisering kan gjennomføres på en annerledes måte enn i dag, slik at flere kommer i arbeid?  
  2. Hvordan kan økt arbeidsintegrering finne sted, ved å legge til rette for utvikling av kvalifiseringstiltak?  

Kvalifisering vektlegges tungt i prosjektet, fordi man tenker at for å klare seg selv, må man få tilgang til kompetanse som arbeidslivet trenger.

For at flere unge skal få muligheter til å få den kompetansen som arbeidslivet trenger, må vi tenke nytt og alternativt i forhold til hvordan kvalifisering kan foregå.

Dette skal vi jobbe med i Fra stønad til arbeid, og viktige samarbeidspartnere er næringslivet i Kristiansand, Fylkeskommunen og prosjektet Kristiansand kommune som arbeidsgiver. 

Aktuelle nyheter

Kvalifiserer unge mens de jobber

Strålende resultater fra Ternevigprosjektet

Flere i arbeid bidro på LEIDA-konferanse