Fra stønad til arbeid

Prosjekteier

Direktør for helse og mestring Brede Skaalerud

Temaansvarlig

Hilde Engenes (hilde.engenes@kristiansand.kommune.no)

Prosjektleder

Beate Topland (beate.topland@kristiansand.kommune.no)

 

Beate i trappa 2 smil.jpg

Beate Topland (foto Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes)

 

Prosjektet «Fra stønad til arbeid» skal jobbe med to, store spørsmål:

1.    Hvordan legge til rette for at kvalifisering kan gjennomføres på en annerledes måte enn i dag, slik at flere kommer i arbeid?  

2.    Hvordan kan økt arbeidsintegrering finne sted, ved å legge til rette for utvikling av kvalifiseringstiltak?  

Kvalifisering vektlegges tungt i prosjektet, fordi man tenker at for å klare seg selv, må man få tilgang til kompetanse som arbeidslivet trenger.

For at flere unge skal få muligheter til å få den kompetansen som arbeidslivet trenger, må vi tenke nytt og alternativt i forhold til hvordan kvalifisering kan foregå.

Dette skal vi jobbe med i Fra stønad til arbeid, og viktige samarbeidspartnere er næringslivet i Kristiansand, Fylkeskommunen og Kristiansand kommune som arbeidsgiver. Vi har allerede begynt på flere underprosjekter, men vil komme tilbake med mer informasjon og bilder når dette har kommet ordentlig i gang.

Aktuelle nyheter

Kristiansand kommune - Kvalifiserer unge mens de jobber

Kristiansand kommune - – Strålende resultater fra Ternevigprosjektet

Kristiansand kommune - Flere i arbeid bidro på LEIDA-konferanse

Samtlige nyheter fra Flere i arbeid

Kristiansand kommune - Aktuelle nyheter