Flere i arbeid bidro på LEIDA-konferanse

Kristiansands program Flere i arbeid var representert på LEIDA-konferansen 4. april.

To av våre prosjektledere, Beate Topland og Helena Frustøl hadde et felles innlegg om hvor viktig tett samarbeid mellom virksomheter og virkemiddelapparatet er for å få flere ut i arbeid og utdanning.

 

Helena_Frustøl_Næringsforeningen i Kristiansand_liggende.jpg

Helena Frustøl (Foto: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen) er en av de to prosjektlederne fra Flere i arbeid som holdt innlegg på konferansen. 

– Omkring 60% av våre medlemmer forteller at de har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, forteller Helena Frustøl fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.  Frustøl leder prosjektet Inkludering og kvalifisering i bedrifter, som er et av sju prosjekter i programmet Flere i arbeid.  

– Samtidig vet vi at alt for mange i regionen vår står utenfor arbeid, og utgjør en betydelig arbeidskraftreserve. Det GE Healthcare har fått til er til stor inspirasjon, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til med NAV i Kristiansand og bedriftene her - inkludert de små bedriftene.

Stort behov for arbeidskraft

– Alle mennesker som ønsker det, bør få mulighet til å lære og til å kvalifisere seg til noe som samfunnet trenger, understreker prosjektleder i Flere i arbeid, Beate Topland. – Timingen nå er fantastisk, med et næringsliv med behov for mange hender og hoder. Et næringsliv som utvikler seg med en helt annen hastighet en offentlig sektor har mulighet til. Det blir gøy å se på muligheter for mer fleksible kvalifiseringsformer sammen, der støtteapparatet, for eksempel NAV, bidrar på bedre, mer fleksible og nye måter enn i dag. Vi er allerede i dialog med en stor bedrift i Eyde-klyngen, sammen med LEIDA, der vi ser på mulighet for spennende samarbeid.

Beate i trappa 2 smil.jpg

Beate Topland var en av Kristiansand kommunes foredragsholdere under konferansen Leida (Foto:  Kristiansand kommune,  Kristin Wallem Timenes)

Les mer om Flere i arbeid her 

 

Helena Frustøl og prosjektleder i LEIDA.jpg

Hege Lønning, prosjektleder LEIDA på GE Healthcare sammen med Helena Frustøl, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Foto: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 

LEIDA-prosjektet 

Temaet for konferansen denne dagen var nettopp «Kvalifisering og samhandling i praksis». LEIDA-prosjektet har sitt utspring fra GE Healthcare Lindesnes. Prosjektet tester ut metoder for inkludering som rekrutteringsstrategi for å møte bedrifters behov for kompetanse. Gode erfaringer skal nedfelles og deretter utprøves i andre bedrifter på Sørlandet. Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebank Sør bidrar med støtte til prosjektet. 

– Gleden av å se noen lykkes i livet kan ikke beskrives. Derfor er konferansen er kjempeviktig. Fokus på disse utfordringene og ikke minst løsningene får flere til å ville delta og være en del av løsningen, forteller Jan-Øyvind Åvik, hovedtillitsvalgt på GE Healthcare. Han er en av initiativtakerne bak LEIDA-prosjektet.  

Jan-Øyvind_Åvik_av Audun Fegran Kopperud, Lindesnes Avis_Medium.jpg

Jan-Øyvind Åvik (Foto: Audun Fegran Kopperud, Lindesnes Avis)

Tett samarbeid mellom virksomhet og NAV 

Et av tiltakene som GE Healthcare har iverksatt, og som ble presentert denne dagen, er å ha tett samarbeid med NAV Lindesnes. GE Healthcare har tre koordinatorer hos NAV som kjenner bedriften godt, og som med det enklere kan se hvilke kandidater som passer inn i bedriften.   

Stort behov for arbeidskraft 

Anne Klepsland Simonsen fra NHO fortalte om behovet for arbeidskraft:  

– Det handler om rekruttering. Bedriftene og det offentlige trenger arbeidskraft, slår hun fast.  

Klepsland Simonsen  trakk i sitt innlegg også frem samarbeidet mellom GE Healthcare og NAV Lindesnes, som et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter:  

– For bedriftene er det viktig å få tak i riktig kompetanse. Det må være «jobbmatch» mellom den som skal inn i arbeid og bedriften. NAV Lindesnes gir her en «drømmeinvitasjon» til GE Healthcare der koordinatorene forstår bedriften og dermed kan komme med relevante kandidater ut ifra bedriftens behov.  

Anne Kleppsland Simonsen_Foto Mona Hauglid.JPG

Anne Klepsland Simonsen (Foto: Mona Hauglid)