Kommunale avgifter

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no.

Inkasso og innkreving av blant annet kommunale avgifter, krav fra kommunale foretak og eiendomsskatt skal fremdeles behandles i kommunen.