Kommunale avgifter

Inkasso og innkreving av blant annet kommunale avgifter, krav fra kommunale foretak og eiendomsskatt skal behandles i kommunen. Staten ved Skatteetaten har ansvaret for skatteoppkreveroppgavene. Mer informasjon på Skatteetatens nettsider skatteetaten.no.

Betalingsfrister for kommunale avgifter: 20. mars, 20. mai, 20. august, 20. november.