Gebyrer, satser og avgifter

KORT FORTALT

  • Her finner du en oversikt over avgifter og gebyrer til kommunen.
  • Gebyrene for 2024 ble vedtatt av bystyret 14. desember.
  • Betalingsfrister for kommunale avgifter i 2024 er 20. mars, 20. mai, 20. august, 20. november
  • Eiendomsskatten 2024 kommer på samme fire terminer som kommunale avgifter.

Alle betalingssatser finner du ved å trykke på lenken under. Velg tjeneste ved å scrolle nedover på siden for å finne tjenesten du er på jakt etter:

Gebyrliste 2024 (ekstern nettside) 

For kommunale avgifter, gå til siden i lenken under:

Kommunale avgifter


Her finner du gebyrer til ofte brukte tjenester i alfabetisk rekkefølge:

Barnehage, SFO og redusert foreldrebetaling (2024)

Barnehage, SFO og redusert foreldrebetaling 

Bibliotek (2024)

Bibliotekets gebyrer - lånereglement 
Leie lokaler til arrangement 

Byggesaksgebyrer (2024)

Oversikt over alle byggesaksgebyrer

Båtplass i småbåthavner (2024)

Leie av båtplass i kommunale småbåthavner øker med 4,5% i 2024. Dette gjelder leie av båtplass (sommer/vinter) samt opptak, landopplag og utsetting av båt. 

Båtplass priser  

Eiendomsskatt (2024)

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst.

Promillesatsen går noe ned fra 2023 til 2024 og er satt til 2,07 promille (var 2,1 promille i 2023).

Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter. 

Betalingsfrister for eiendomsskatten og kommunale avgifter i 2024 er:

  • 20. mars
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november 

Les mer: temaside om eiendomsskatt

Feieavgift (2024)

Gebyret øker med 9% fra 304 kr i 2023 til 330 kr i 2024.

Festeavgift gravsted (2024)

Festeavgift grav:

Dobbel dybde 10 år: 6 300 kroner (5 700 kroner i 2023)
Enkel dybde 10 år: 3150 kroner (2 850 kroner i 2023)

Sykehjemsplass, hjemmehjelp, trygghetsalarm og andre tjenester (Helse og mestring, 2024)

Sykehjemsplass, praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp), trygghetsalarm og andre omsorgstjenester finner du i lenken under:

Gebyrer og satser i helse, velferd og mestring (pdf)

Gebyrer i Helse, velferd og mestring (ekstern nettside, lenke til økonomiplanen)

Idrett: utleiepriser baner, haller, gymsaler og andre utleielokaler (2024)

Utleiepriser for idrettsanlegg 

Kulturhus og lokaler (2024)

Kulturhus og lokaler utleiepriser 

Kulturskolen (2024)

Elevavgifter/priser Kulturskolen Knuden (ekstern nettside) 

Oppmåling gebyrer (2024)

Oppmåling gebyrer  

Meglerpakke – eiendomsinformasjon (2024)

Priser for meglerpakke og enkeltdokumenter (ekstern lenke) 

Piggdekkgebyr er avviklet

Piggdekkgebyr avvikles 

Plansaker (2024)

Gebyrer i plansaker (ekstern lenke)

Renovasjonsgebyr (2024)

Etter 10 år med uendret gebyr for husholdningsrenovasjon øker Avfall Sør gebyrene i 2024 med 12%. For en normalhusholdning tilsvarer det en økning på 471 kr til 4 396 kr pr. år.

Vann- og avløpsgebyr (2024)

Gebyr og abonnement vann- og avløp 

Vigsel (2024)

Vigsel i ordinær åpningstid: gratis.

Vigsel utenfor ordinær åpningstid: 2 500 kroner.