Gebyrer, satser og avgifter

KORT FORTALT

  • Her finner du en oversikt over avgifter og gebyrer til kommunen.
  • Gebyrene for 2022 ble vedtatt av bystyret 16. desember.
  • Betalingsfrister for kommunale avgifter i 2022 er 20. mars, 20. mai, 20. august, 20. november
  • Eiendomsskatten 2022 kommer på samme fire terminer som kommunale avgifter..

Nettsiden er under oppdatering med satser for 2022.

Alle betalingssatser for 2021 finner du ved å trykke på den blå lenken under. Velg tjeneste ved å scrolle nedover på siden for å finne tjenesten du er på jakt etter:

Betalingssatser 2021 (oppdatert lenke med satser for 2022 kommer når de er klare)


Her finner du ofte brukte tjenester i alfabetisk rekkefølge:

Barnehage, SFO og redusert foreldrebetaling (2022)

Barnehage, SFO og redusert foreldrebetaling (2022)

Bibliotek (2022)

Bibliotekets gebyrer - lånereglement (2022)
Leie lokaler til arrangement (2022)

Byggesaksgebyrer (uendret for 2022)

Oversikt over alle byggesaksgebyrer (uendret for 2022)

Båtplass i småbåthavner (uendret for 2022)

Båtplass priser (uendret for 2022)

Eiendomsskatt (2022)

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst.

Promillesatsen settes ned fra 2,2 promille (2021) til 2,1 promille i 2022.

Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter. 

Betalingsfrister for eiendomsskatten og kommunale avgifter i 2022 er:

  • 20. mars
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november 

Les mer: temaside om eiendomsskatt

Feieavgift (2022)

Årlig feieavgift: 315 kroner (2022)

Festeavgift gravsted (ikke oppdatert for 2022)

Festeavgift grav:

Dobbel dybde 10 år: 5 700 kroner
Enkel dybde 10 år: 2 850 kroner

Helse og omsorg (2022)

Sykehjemsplass, praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp), trygghetsalarm og andre omsorgstjenester finner du i lenken under:

Gebyrer og satser i helse, velferd og mestring

Idrett: utleiepriser baner, haller, gymsaler og andre utleielokaler (2022)

Oversikt over utleiepriser for idrettsanlegg finner du her.

Kulturhus og lokaler (ikke oppdatert for 2022)

Oversikt over lokaler som kan leies med priser finner du her.

Kulturskolen (2022)

Elevavgifter/priser Kulturskolen Knuden

Oppmåling gebyrer (ikke oppdater for 2022)

Oppmåling gebyrer finner du her.

Velg menypunkt "Betalingssatser oppmåling" i oversikten.

Meglerpakke – eiendomsinformasjon (ikke oppdatert for 2022)

Priser for meglerpakke og enkeltdokumenter finner du her.

Velg menypunkt "Innbyggertorg" i oversikten.

Piggdekkgebyr (2022)

Bystyret har vedtatt å innføre piggdekkgebyr innenfor en gebyrsone i Kristiansand fra 1. november 2021.

Piggdekkgebyr

Plansaker

Gebyrer i plansaker 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr finner du her (2021). For et normalabonnement er gebyret uendret for 2022.

Velg ingeniørvesenet og avsnittet "husholdningsrenovasjon" i oversikten.

Vann- og avløpsgebyr

Gebyr og abonnement vann- og avløp

Vigsel (2022)

Vigsel i ordinær åpningstid: gratis.

Når ingen av ektefolkene er bosatt i kommunen blir de pålagt å betale en fast pris: 1000 kroner. 

Vigsel utenom ordinære åpningstider: 2 500 kroner.