Kommunal inkasso

Betaler du ikke det du skylder innen betalingsfristen, blir kravet sendt til inkasso. Kommunal innkreving krever inn ubetalte krav for Kristiansand kommune, kommunale foretak og Avfall Sør Husholdning AS.

Slik betaler du inkassokrav

Er kravet gått til inkasso, må du betale omkostninger og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse vil ytterligere kostnader påløpe. Du mottar en betalingsoppfordring eller et varsel fra Kommunal innkreving. Har du ikke giroen tilgjengelig kan du betale slik:

  • Betal til kontonummer: 3201 70 49428
  • Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder.

Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), sender vi saken til behandling i forliksrådet.

Hvis kravet ikke er bestridt sender vi begjæring om utlegg til namsmannen dersom vi tror det er noe å ta utlegg i. Dette kan medføre:

  • utleggstrekk i lønn/trygd
  • pant i bil
  • pant i bolig

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være

  • oppsigelse av barnehageplass ved manglende betaling
  • fravikelse (utkastelse) fra bolig ved manglende betaling av husleie
  • tvangssalg av bolig ved manglende betaling av kommunale avgifter og renovasjon

Hvis du ikke kan betale

Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere om du oppfyller vilkårene for å få en betalingsavtale.

Klage

Har du mottatt et inkassovarsel eller en betalingsoppfordring fra Kommunal innkreving som du er uenig i, må du sende en skriftlig innsigelse mot kravet.

Gjeldsrådgivning

Hvis du har regninger som du ikke klarer å betale, og noen eller flere av regningene dine har gått til inkasso, har du kanskje et gjeldsproblem. Her finner du informasjon om kommunens tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Regnskapsenheten, Kommunal innkreving, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Innbyggertorg Rådhuskvartalet og Innbyggertorg Tangvall, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30