Betaling av kommunale avgifter

  • Her finner du betalingsfrister for kommunale avgifter i 2024.
  • Det er fire terminer i året for kommunale avgifter. Betalingsfrister er 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november. 
  • Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer.

Eiendomsskatt og betaling for kommunalt vann og avløp er de vanligste postene på fakturaene for kommunale avgifter.

Bystyret har vedtatt at betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatten skal fordeles på fire årlige terminer. 

Fakturaen sendes ut cirka tre uker før den skal betales.

Betalingsfrister i 2024

  • 20. mars (1. termin)
  • 20. mai (2. termin)
  • 20. august (3. termin)
  • 20. november (4. termin)

I 2024 faktureres eiendomsskatten sammen med kommunale avgifter over fire terminer, og fordeles likt på terminene.

Hvor finner du fakturaen din?

Til deg som bruker brevgiro

Gå til oversikt over kommunale avgifter