Betalingsvansker kommunal faktura

Her finner du informasjon hvis du har problemer med å betale dine kommunale regninger.

Betalingsavtale for kommunal faktura

For deg som ikke kan betale fakturaen din nå, og vil søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Hovedregel: Kommunale krav skal betales ved forfall

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter og gebyr. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning. For kommunale avgifter og renovasjonsavgifter har vi i tillegg legalpant i eiendom som vil bli vurdert tvangssolgt.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk ,  utleggsforretning og tvangssalg  av eiendom

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Slik søker du om betalingsavtale – kommunale krav

 • Det er raskest å søke om betalingsavtale elektronisk
 • Søker du elektronisk må du laste opp alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.

Betalingsavtale – kommunale krav

Behandling av personopplysninger

Søknad per post: Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Dersom du ikke har mulighet til å legge ved vedleggene elektronisk, må de ettersendes til Regnskapsenheten, Kommunal innkreving, Postboks 4, 4685 Nodeland, innen 7 dager. Merk vedleggene med "Søknad om betalingsavtale- kommunale krav, navn, adresse og personnummer.

Kontakt kommunens Innbyggertorg i Rådhuskvartalet eller på Tangvall dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknaden eller har bruk for papirskjema. Du kan også ringe oss på tlf. 38 07 50 00.

Trenger du hjelp?

Slik søker du om betalingsavtale – virksomheter /upersonlige rettssubjekt

 • Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker, ideelle organisasjoner er upersonlige rettssubjekt.

Dere må sende oss en skriftlig søknad.  Søknaden må inneholde et konkret forslag til avtale/avdragsordning/utsettelse.  Videre må årsaken til manglende betalingsevne fremkomme. Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden.

Virksomheten må legge ved disse dokumentene:

 • siste årsregnskap
 • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
 • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Regnskapsenheten, Kommunal innkreving, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Innbyggertorg Rådhuskvartalet og Innbyggertorg Tangvall, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30