Flere i arbeid

Kristiansand tema

I 2021 startet satsningen Flere i arbeid - et femårig program som skal bidra til at flere utenfor arbeid kommer i jobb og gjennomfører videregående skole. Samtidig skal programmet sørge for at bedriftene får dekket sitt behov for arbeidskraft. Satsingen er et samarbeid med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet.

 

Flere i arbeid - fotter