Fritidsenheten

Kristiansand tema

Fritidsenheten legger til rette for at barn, ungdom og voksne skal få en meningsfull fritid. Dette gjør vi gjennom drift av fritidsklubber, tilrettelagte gruppetilbud, ferietilbud og Fritidsfond. Vi drifter BUA som er en gratis utlånsordning av friluftsutstyr. Enhetens bydelshus/grendehus kan leies av organisasjoner og private.