Prosjekter

Fritidsenheten er involvert i ulike prosjekter sammen med ulike aktører fra privat og offentlig sektor.

FOR ALLE!

FOR ALLE! er et prosjekt for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen.

FOR ALLE! er et prosjekt for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen.

FOR ALLE! er Sparebankstiftelsen SR-Banks løft for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen. Sammen med frivillige lag, organisasjoner og offentlige instanser kan vi gjøre en enda større forskjell for de barna som trenger det mest. I tillegg til Kristiansand, er Bergen, Haugesund og Stavanger også med i FOR ALLE!-satsingen.

FOR ALLE!-prosjektet er et treårig prosjekt fra mai 2021 til mai 2024 i samarbeid med Kristiansand kommune, Røde Kors, Blå Kors og KUP (Kirkens ungdomsprosjekt). Prosjektleder skal se på områder hvor det kan samordnes og koordineres bedre mellom kommunen og organisasjoner, samt organisasjoner seg imellom, på barnefattigdomsfeltet.

Les mer om prosjektet på Sparebankstiftelsen SR-Banks nettsider:

FOR ALLE!

Kontaktperson i Fritidsenheten
Monica Brandsrud
E-post

FLYT-PROSJEKT OG KRONPRINSPARETS FOND

Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond i samarbeid med forskere.

Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond i samarbeid med forskere.

Flyt er et fritidstilbud for 10.klassinger som vil bruke fritiden til å forberede framtiden. I Flyt får ungdom teste aktiviteter, møte nye folk, spise god mat og lære nyttige ting. Flyt foregår i nærmiljøet og er helt gratis å være med på. Man blir bedre kjent med egne styrker og lærer mer om hvordan man kan skape gode vennskap. Ingen konkurranser, ingen karakterer – bare moro, kunnskap og vennskap. Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond i samarbeid med forskere.

Les mer om fritidstilbudet på Kronprinsparets Fonds nettsider: 

Flyt

Kontaktperson i Fritidsenheten
Fritidsleder Vibeke Tangen Koefoed
E-post

HELSEPROSJEKTET UTFAM

Gjennom UTFAM ønsker vi prosjektet å satse på naturbasert familiearbeid som et virkemiddel for å styrke familier som opplever helseutfordringer

Gjennom UTFAM ønsker vi å satse på naturbasert familiearbeid som et virkemiddel, for å styrke familier som opplever helseutfordringer.

UTFAM er et samarbeidsprosjekt mellom Blå Kors, ABUP, DNT Sør og fritidsenheten i Kristiansand kommune. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å satse på naturbasert familiearbeid som et virkemiddel, for å styrke familier som opplever helseutfordringer.  

Les mer om prosjektet på Friluftsterapis nettsider: 

Utendørsterapi for familier

Kontaktperson i Fritidsenheten
Fritidsleder Vibeke Tangen Koefoed
E-post

Fritidsleder Steinar M. Anthonsen
E-post