Gruppetilbud

Fritidsenheten tilbyr gruppetilbud for barn og unge både med og uten støttekontaktvedtak. Enheten har også gruppetilbud for voksne som har utfordringer med rus og psykisk uhelse.

Avdeling for fritidsgrupper

Hvem vi er 

Vårt formål er å bidra til at alle får ta del i fritidstilbud som har mestringsopplevelser, livsglede og trygge sosiale rammer i fokus. I avdelingen jobber fem fritidsledere, med relevant høyere utdanning, som hver har ansvar for å drifte ulike gruppetilbud, i varierte mål- og aldersgrupper.

Hvordan vi jobber

Vi drifter fritidsgrupper. Alle gruppene har faste gruppeledere som har fokus på brukermedvirkning og sosial tilhørighet. Noen av gruppene våre samler deltagere som vil dyrke spesifikke interessefelt, mens andre grupper fungerer som et sosialt treffsted. Det trengs ingen vedtak for å få plass i våre grupper, bare ta kontakt med oss. Vi loser deltagere inn i grupper som passer alder og funksjonsnivå.

Vi fungerer som veiledere inn i fritidstilbud

Det kan føles som om det er en jungel av fritidstilbud der ute, og det er ikke alltid lett å kjenne til og finne ut av alt selv. Ved å ta utgangspunkt i interesser og talent hos den enkelte, bistår vi etter beste evne med å finne frem til aktuelle tilbud, enten i en av våre egne grupper eller i et annet flott tilbud i Kristiansand.

Vi deltar i ulike former for prosjektarbeid

Samarbeidspartnere i prosjektarbeid varierer mellom alt fra skoler til ABUP til Kronprinsparets Fond i Oslo.

Vi er leverandør av fritidstjenester til faste samarbeidspartnere

Aktiv Fritid er en viktig samarbeidspartner for oss, og gjennom dette samarbeidet blir mange vedtak om støttekontakt utført gjennom gruppetilbud driftet av oss.

Ta kontakt

  • Dersom du selv ønsker fritidstilbud, eller kjenner noen som ønsker fritidstilbud.
  • Dersom du ønsker et møte der vi kan informere nærmere om våre tilbud.
  • Dersom du har et prosjekt du ønsker å se på mulighetene for et samarbeid om.

 

 

Kontaktinformasjon

Diderik Mollerup
Vikar
Tlf: 482 31 831
E-post

Steinar M. Anthonsen
Friluftsentusiast, opptatt av å bruke naturopplevelser som virkemiddel
Tlf: 995 69 518
E-post

Vibeke T. Koefoed
Teatermenneske, opptatt av å bruke humor som virkemiddel
Tlf: 975 82 940
E-post

Anna Kalczuk
Operadiva, opptatt av å bruke musikk som virkemiddel for gode opplevelser
Tlf: 952 07 747
E-post

Tor Kapstad
Treningsentusiast, opptatt av idrettens samlende kraft
Tlf: 901 65 818
E-post