Om oss

Fritidsenheten har 103 ansatte, hvor av 26 jobber i 100% stilling. Lærlinger, praksisplasser og frivillige kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 40 00 19 06
E-post: post.fritid@kristiansand.kommune.no

 

Fritidssjef
Siri M. Hennig-Olsen
Tlf. 99 38 47 65
E-post

 

Avdelingsleder fritidsklubb
Simen Høgdal Pedersen
Tlf. 90 66 15 34
E-post

 

Avdelingsleder tilrettelagte grupper og BUA
Hilde Lilja
Tlf. 92 45 55 46
E-post

 

BUA

BUA sentralbord 90 27 02 88
(Besvares kun i åpningstidene)
Informasjon www.BUA.no

E-post

 

Fritidsfond
Prosjektleder Fritidsfond
Monica Brandsrud
Tlf. 99 64 70 99
E-post