Helsetjenester

Her finner du informasjon om Kristiansand sin fastlegeordning, legevakt og flere kommunale helsetjenester som Drop-in Livsmestring og rask psykisk helsehjelp (RHP).

Illustrasjon av helsetjenester

Foto: Envato Elements

Fastlegeordning

Alle som ønsker det, kan få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. 

Inne på helsenorge.no finner du oversikt over fastleger i Kristiansand. Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full.

Alle fastleger i Kristiansand driver privat praksis, og har en egen driftsavtale med Kristiansand kommune. 

Mer informasjon om fastlegeordningen i Kristiansand, samt nettsider og kart til legesentre finner du her:

Fastlege i Kristiansand 

Legevakt

Kristiansand legevakt er åpen hele døgnet for behandling av akutt sykdom og skade som ikke kan eller bør vente til fastlegen er tilgjengelig. Kristiansand legevakt har to avdelinger; på Eg og på Tangvall. Det er timebestilling på Tangvall. Ring alltid 116 117 på forhånd. Ved kritisk sykdom som haster, ring medisinsk nødtelefon 113.

Mer informasjon om Kristiansand legevakt, samt adresse og kart til avdelingene finner du her:

Legevakt i Kristiansand

Drop-in Livsmestring

Drop-in Livsmestring er et lavterskeltilbud for deg over 25 som har utfordringer med å mestre hverdagen. Drop-in kan tilby samtaler, veiledning og praktisk hjelp. Drop-in setter ikke opp avtaler, og du trenger ikke henvisning. Her kan du møte opp eller ringe i åpningstiden. 

Mer informasjon om Drop-in Livsmestring, samt adresse og åpningstider finner du her:

Drop-in Livsmestring

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Tilbudet baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp hvor man lærer nye strategier for å mestre utfordringer i livet.

Mer informasjon om tilbudet, adresse og kontaktinformasjon finner du her:

Rask psykisk helsehjelp

Illustrasjon av Rask psykisk helsehjelp

Foto: Envato Elements

Tilbud for deg under 26 år 

Helsestasjon for ungdom (HfU)

Helsestasjon for ungdom (HfU) er et gratis drop-in tilbud for ungdom opp til 25 år og er et supplement til skolehelsetjenesten.

Mer informasjon om tjenesten finner du her

Ungdomstjenesten

Ungdomstjenesten har et frivillig tilbud for deg mellom 16 og 25 år som har utfordringer knyttet til rus, psykisk helse, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig situasjon.

Mer informasjon om tilbudet finner du her  

Lavterskel for ungdom

Lavterskel er et frivillig tilbud for deg mellom 16 og 25 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller om du er i en vanskelig situasjon.

Mer informasjon om tilbudet finner du her

Helsetjenester til studenter

Student samskipnaden i Agder (SiA) sine helsetjenester til studenter er et supplement til kommunale helse- og omsorgstjenester, og du finner mer informasjon om de ulike tilbudene inne på deres hjemmeside

SiA har også en egen studentapp der du får oversikt over arrangementer, studentfordeler og tjenester. SiA studentliv finner du og lastes ned ved å å gå inn på App-store eller Google play på din telefon.