Rask psykisk helsehjelp

KORT FORTALT

  • Til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker
  • Ring 909 62 096 for en kartleggingssamtale
  • Ved behov for akutt hjelp, ring fastlege eller legevakt 116 117

Åpningstider

Ring oss i telefontiden mandag-torsdag 10-14 på telefon 909 62 096 for en kartleggingssamtale.

 

Endringer grunnet koronaviruset

Vi holder digitale kurs for alle som ønsker det, så lenge smittesituasjonen rundt korona tilsier det. Ring oss eller send oss en mail hvis du ønsker å delta!

Kristiansand kommune samarbeider med assistertselvhjelp.no som har ulike mestringskurs på nett. 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker kode til et av disse kursene.

Assistertselvhjelp.no har også laget et mestringskurs for den spesielle perioden med Korona. Noen kan oppleve at de store endringene og den manglende forutsigbarheten nå kan gi bekymring og redsel. Andre kan oppleve isolasjon og søvnvansker. For tips og veiledning i denne situasjonen kan du klikke her: 

Korona - den nye hverdagen

 

Tilbudet

Rask psykisk helsehjelp baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp hvor man lærer nye strategier for å mestre utfordringer i livet.

Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsmetode for milde til moderate psykiske plager. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger, følelser og atferd. Målet med behandlingen er å gi kunnskap og hjelpe den enkelte til å bli sin egen terapeut.

Hvem er tilbudet for?

Føler du deg nedstemt og opplever at dagene er vanskelige å komme igjennom?

Er du urolig eller engstelig uten helt å vite hvorfor eller hvordan du skal mestre dette?

Sover du dårlig på grunn av grubling og bekymringer, slik at det går utover daglige gjøremål eller arbeidslysten?

Opplever du det vanskelig å følge opp skolegang, arbeid eller ha overskudd til sosial aktiviteter?

Er du sykemeldt, og ønsker hjelp til å komme tilbake i arbeid?

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, da kan Rask psykisk helsehjelp være noe for deg. Ta kontakt med oss i telefontiden for mer informasjon og kartlegging.

RPH Kristiansand gir tilbud til personer som har vansker med søvn, stress, belastning, utbrenthet, samt symptomer på angst og depresjon i lett til moderat grad.

RPH Kristiansand følger en trappetrinnsmodell der første trinn ofte er kurs eller veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Vårt mål er at innbyggere som strever skal ha lett tilgang til god hjelp og kunnskap i møte med milde til moderate vansker knyttet til psykisk helse. Vi fokuserer på å gi hjelp til selvhjelp.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Det er viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Det er vanlig at en opplever psykiske plager i løpet av livet. Med riktig kunnskap og oppfølging kan vi øke muligheten for å håndtere vanskene og leve gode liv på tross av de utfordringene mange av oss møter og står i.

Les mer om kognitiv terapi og hvordan vi jobber her:

Hva er kognitiv terapi?   
Tankens kraft      
Kort fortalt om tanker-video     
Innslag om RPH på NRK Kveldsnytt 05.07.18   

Ønsker du benytte tilbudet, se kontaktinformasjon nedenfor.

Angst

Angst er en alarmreaksjon med en sterk energimobilisering rettet mot flukt eller kamp. Når en fare registreres, vil kroppen umiddelbart produsere adrenalin, som i sin tur bidrar til å øke hjerteaktivitet og pusterytme. Dette skjer automatisk, uten at vi vanligvis har kontroll over det.

Film om panikkanfall        

En viktig del av angsttrening er å øve på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut mot omgivelsene. En annen viktig del er å redusere angsten for angsten, og få kontroll over katastrofetanker som forsterker angst. Det kan du gjøre ved systematisk å utsette deg for fryktede situasjoner eller kroppsfornemmelser. Ved å bli værende til angsten reduseres får du demonstrert i praksis at dette er forbigående og ufarlige kroppsreaksjoner.

Les mer        

Depresjon

Depresjon kan kjennetegnes ved symptomer som nedstemthet, overdreven negativ tenkning, manglende overskudd og initiativ, søvnvansker, irritabilitet og uro. Det kan gå utover dine relasjoner, arbeidsevne og endringer i hukommelse og konsentrasjon.

Forskning viser at det å lære seg å kjenne igjen egne symptomer på depresjon, både tanke- og atferdsmønstre, kan føre til endring i opplevelsen av depresjon, og dermed også være med på å forebygge nye episoder.

Ved å bli bevisst tanke- og handlingsmønstre, kan man oppnå endring og øke mestringsfølelse.

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med hvordan du kan begrense tiden som brukes til hemmende bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Vi jobber også for åpne mer opp for egenomsorg, konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Les mer

Se film her   

Søvnproblemer

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tidel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen.

Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Ved langvarige søvnproblemer anbefaler helsemyndighetene kognitiv atferdsterapi.

Rask psykisk helsehjelp jobber med kartlegging av søvn og strukturert behandling.

Lenke til søvndagbok    

Kurs

NB! Kursene er digitale inntil videre.

Se oversikten over fremtidige kursdatoer og tema for kurs. 

Kursdatoer og temaer 2021         

Drop-in kurset til Rask psykisk helsehjelp har til hensikt å gi deltakerne kunnskap og kjennskap til kognitiv metode, lære verktøy man selv kan bruke, samt lære mer om depresjon, angst, søvn og arbeid og selvhevdelse – hva det er, og hva man kan gjøre for å hjelpe seg selv.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Vel møtt!

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp går ut på at du og en terapeut finner et egnet selvhjelpsmateriale. Det kan være i form av artikler, bøker eller internettbaserte programmer.

Rask psykisk helsehjelp benytter ofte assistert selvhjelp som selvhjelpsmateriale.

Det forventes at du jobber aktivt med materialet mellom de avtalte samtalene, slik at du får tid til å prøve ulike verktøy og gjøre deg erfaringer du kan drøfte med din terapeut. Samtalene kan foregå enten over telefon eller i våre lokaler.

Individuelle samtaler

Unntaksvis tilbyr vi individuelle samtaler. Det gjøres en vurdering av terapeut i hvert enkelt tilfelle hvorvidt dette tilbudet er aktuelt. Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter.

Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre, og hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon.

Mestringsgrupper

Digital mestringsgruppe Rask psykisk helsehjelp: Hvordan håndtere depresjon.

14.april starter Rask psykisk helsehjelp opp med mestringsgruppe knyttet til mestring av depresjon.
Gruppene blir gjennomført digitalt på plattformen til Norsk helsenett

Gruppene går over 6 onsdager fra kl 9-11.

Deltakerne skal følge programmet som omhandler depresjon fra assistert selvhjelp.

For mer informasjon og påmelding kan du ta kontakt med oss på e-post

eller på telefon 90962096 

Lovende resultater

2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp.

Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

Psykolog på radio

Radiopsykologen, Eirik Damsgaard og Ann Birgithe Solheim Eikhom.JPGEirik Damsgaard og Ann Birgithe Solheim Eikhom

Psykolog Ann Birgithe Solheim Eikhom i Rask psykisk helsehjelp og programleder Eirik Damsgaard i NRK Sørlandet har stått bak radioinnslag med tips og råd.

"Hverdagspsykologi" vår 2019: 

15. januar her  "Når alt blir et slit"
29. januar - "Har du angst?"     
26. februar  - "Er du en gaming-mamma?"    
13. mars  - "Hva angrer vi på i livet?"      
28. mars  - "Ensomhet - Savner du en venn?"      
9. april her "Egenverdi og prestasjoner"    

"Storbarnforeldre" sommer 2019:  

 21. mai  - "Kroppspress hos barn".      
4. juni - "Hjelp, vi har fått en ungdom"   
18. juni - "Storbarnsfamilien skal på ferie"     
7. august - "Storbarnsforeldre - venn eller oppdrager"  
27. august - "Storbarnsforeldre - skolevegring"    
25. september - "Storbarnsfamilien - ungdommen trekker seg tilbake"    

"Hverdagspsykologi" høst 2019   

5. november - "Ut av høstdepresjonen"   
3. desember - "Unngå førjulsstress"    

"Skjermtid" våren 2020

25. februar - "Skjermtid - aldersgrenser"  
11. februar - "Skjermtid - Avhengighet"     
28. januar - "Skjermtid - Gullhår-hypotesen"  
21. april  - "Skjermtid - søvn"     
5. mai - "Relativ deprivasjon"     

Kontaktinformasjon

Rask psykisk helsehjelp

E-post Ikke send personlige/sensitive opplysninger i epost

Besøksadresse 

Kjøita park 17, tredje etasje

Her er vi på Facebook