Rask psykisk helsehjelp

KORT FORTALT

  • Til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker
  • Ring 909 62 096 for en kartleggingssamtale
  • Ved behov for akutt hjelp, ring fastlege eller legevakt 116 117

Tilbudet

Det er vanlig at en opplever psykiske plager i løpet av livet. Med riktig kunnskap og oppfølging er det mulig å øke muligheten for å håndtere vanskene og leve gode liv på tross av de utfordringene mange av oss møter og står i.

Rask psykisk helsehjelp baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp hvor man lærer nye strategier for å mestre utfordringer i livet.

Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsmetode for milde til moderate psykiske plager. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger, følelser og atferd. Målet med behandlingen er å gi kunnskap og hjelpe den enkelte til å bli sin egen terapeut.

RPH Kristiansand følger en trappetrinnsmodell der første trinn oftest er kurs, deretter veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Vårt mål er at innbyggere som strever skal ha lett tilgang til god hjelp og kunnskap i møte med milde til moderate vansker knyttet til psykisk helse. Vi fokuserer på å gi hjelp til selvhjelp. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Det er viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for innbyggere i Kristiansand kommune som strever med psykiske plager i lett til moderat grad, og som ønsker å jobbe med seg selv.

Målgruppen er fra fylte 16 år.

Les mer om kognitiv terapi og hvordan vi jobber her:

Hva er kognitiv terapi?   
Tankens kraft      
Kort fortalt om tanker-video     
Innslag om RPH på NRK Kveldsnytt 05.07.18   

Ønsker du benytte tilbudet, se kontaktinformasjon nedenfor.

Angst

Angst er en alarmreaksjon med en sterk energimobilisering rettet mot flukt eller kamp. Når en fare registreres, vil kroppen umiddelbart produsere adrenalin, som i sin tur bidrar til å øke hjerteaktivitet og pusterytme. Dette skjer automatisk, uten at vi vanligvis har kontroll over det.

Film om panikkanfall        

En viktig del av angsttrening er å øve på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut mot omgivelsene. En annen viktig del er å redusere angsten for angsten, og få kontroll over katastrofetanker som forsterker angst. Det kan du gjøre ved systematisk å utsette deg for fryktede situasjoner eller kroppsfornemmelser. Ved å bli værende til angsten reduseres får du demonstrert i praksis at dette er forbigående og ufarlige kroppsreaksjoner.

Les mer        

Depresjon

Depresjon kan kjennetegnes ved symptomer som nedstemthet, overdreven negativ tenkning, manglende overskudd og initiativ, søvnvansker, irritabilitet og uro. Det kan gå utover dine relasjoner, arbeidsevne og endringer i hukommelse og konsentrasjon.

Forskning viser at det å lære seg å kjenne igjen egne symptomer på depresjon, både tanke- og atferdsmønstre, kan føre til endring i opplevelsen av depresjon, og dermed også være med på å forebygge nye episoder.

Ved å bli bevisst tanke- og handlingsmønstre, kan man oppnå endring og øke mestringsfølelse.

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med hvordan du kan begrense tiden som brukes til hemmende bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Vi jobber også for åpne mer opp for egenomsorg, konstruktiv egenstøtte og støtte fra omgivelsene.

Les mer

Se film her   

Søvnproblemer

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tidel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen.

Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Ved langvarige søvnproblemer anbefaler helsemyndighetene kognitiv atferdsterapi.

Rask psykisk helsehjelp jobber med kartlegging av søvn og strukturert behandling.

Lenke til søvndagbok    

Kurs

Kursdatoer og temaer 2021         

Kurset baserer seg på kognitiv atferdsterapi og hjelp til selvhjelp der målet er å lære seg nye strategier for å mestre psykiske plager/ utfordringer. En kursrekke går over 4 ganger og det er viktig at en kommer alle gangene. Kurset er gratis og holdes tirsdager kl 09.00-1130.

Kurset skal gi deltakerne:

  • økt kunnskap om psykisk helse
  • innsikt i egne plager og mønstre
  • erfaring med psykologiske verktøy.  

Ta kontakt på telefon 90962096 eller e-post for mer info og påmelding

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp går ut på at du og en terapeut finner et egnet selvhjelpsmateriale. Det kan være i form av artikler, bøker eller internettbaserte programmer.

Rask psykisk helsehjelp benytter ofte assistert selvhjelp som selvhjelpsmateriale.

Det forventes at du jobber aktivt med materialet mellom de avtalte samtalene, slik at du får tid til å prøve ulike verktøy og gjøre deg erfaringer du kan drøfte med din terapeut. Samtalene kan foregå enten over telefon eller i våre lokaler.

Individuelle samtaler

Unntaksvis tilbyr vi individuelle samtaler. Det gjøres en vurdering av terapeut i hvert enkelt tilfelle hvorvidt dette tilbudet er aktuelt. Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter.

Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre, og hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon.

Lovende resultater

2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp.

Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

Åpningstider

Ring oss i telefontiden mandag-torsdag 10-14 på telefon 909 62 096 for en kartleggingssamtale.

Kristiansand kommune samarbeider med assistertselvhjelp.no som har ulike mestringskurs på nett. 

Assistertselvhjelp.no har også laget et mestringskurs for den spesielle perioden med Korona. Noen kan oppleve at de store endringene og den manglende forutsigbarheten nå kan gi bekymring og redsel. Andre kan oppleve isolasjon og søvnvansker. For tips og veiledning i denne situasjonen kan du klikke her: 

Korona - den nye hverdagen

 

Kontaktinformasjon

Rask psykisk helsehjelp

E-post Ikke send personlige/sensitive opplysninger i epost

Besøksadresse 

Kjøita park 17, tredje etasje

Her er vi på Facebook