Lavterskel for ungdom

Kort fortalt

De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å ta tak i problemene så tidlig som mulig.

  • Lavterskel for ungdom er et frivillig tilbud for ungdom mellom 16 og 25 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller som er i livskrise

Vi tilbyr

  • Rask avklaring av ungdommens behov og bestilling
  • Å bistå ungdom i å få best mulig tilpasset hjelp i kommunen
  • Koble på andre tjenester og tilbud
  • Å bistå til motivasjon og det å ta ansvar for eget liv, er en viktig del av arbeidet. 
 

Kontaktinformasjon

Lavterskel ungdom

Adresse: Tollbodgata 22, 3. etasje 

Telefon: 947 90 627  

Ved akutt behov for helsehjelp, ring Legevakta på telefon 116 117 eller 113