Fastlege

Kort fortalt

Foto av lege

Fastlegeordningen

Alle som ønsker det, kan få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Du kan velge fastlege i den kommunen du ønsker. Ofte er det fordeler med å velge en fastlege i din bostedskommune.

Nettsiden helsenorge.no har oversikt over fastleger i Kristiansand. Alle fastlegene i Kristiansand driver privat praksis og har en egen driftsavtale med Kristiansand kommune.

Her kan du lese mer om fastlegeordningen på helsenorge.no:

Fastlegeordningen

Velge eller bytte fastlege

Du kan velge eller bytte fastlege her på Helfo sine nettsider:

Velg eller bytt fastlege her 

Brukte du Legene på Kjøita?

Les mer om hvordan du kan få tilgang til din journal

Nå kan pasienter fra tidligere Kjøita legesenter få journalene fra helsearkiver fra tidligere. 

Hvis virksomheten til behandleren din er lagt ned, og du har fått ny behandler og ønsker at journalen din blir levert til denne, må du fylle ut et skjema hos Altinn hvor du oppgir navn på tidligere behandler og hvilken virksomhet og fylke behandleren tilhørte.

Du må også oppgi navn på ny behandler og virksomhet. Pass på å fylle ut skjemaet med nøyaktige opplysninger.

For overføring av journal må disse opplysningene være inkludert:

  • Navn på tidligere behandler og hens virksomhet og fylke
  • Navn på ny behandler og hens virksomhet


Skjemaet behandles av Helsedirektoratet, som vil overføre journalen din til ny behandler.

Behandleren din kan få mer informasjon ved å gå inn på helsedirektoratet.no 

Hvis virksomheten til behandleren din er lagt ned og du ønsker innsyn i journalen din, må du:

  • Logge inn i Altinn og sende inn en henvendelse om innsyn i egen journal
  • Oppgi navnet på behandleren/virksomheten og hvilket fylke din behandler tilhørte


Hvis du ønsker å gi andre fullmakt til å få innsyn på dine vegne må du fylle ut skjema for fullmakt (PDF).

 

Nettsider og kart til legesentre

Under finner du lenker til legesentrenes nettsteder. Legesentrene er private og leverer allmennlegetjenester i fastlegeordningen etter avtaler med Kristiansand kommune.