Energiverket

Energiverket er kommunens aktivitetstilbud innen psykisk helse og rus. Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for målgruppen.

En logo som illustrerer mennesker som står i ring sammen samt ordet "Energiverket"

KORT FORTALT

  • Vårt mål er at alle i målgruppen skal ha mulighet til å leve aktive liv
  • Det er et mangfoldig aktivitetstilbud i hele kommunen
  • Tilbudet er lavterskel og for deg som er bosatt i Kristiansand
  • Vi møter alle med fokus på muligheter og ressurser

Hvem er Energiverket for?

Energiverket er for deg med utfordringer innen psykisk helse eller rus. Vi vil at alle i målgruppen vår skal ha mulighet til å leve aktive liv, delta i meningsfylte aktiviteter og et godt sosialt fellesskap.

På Energiverket møter vi alle ut fra et recovery-perspektiv. Dette betyr at vi fokuserer på den enkelte deltakers mål og muligheter. Derfor er vi opptatt av hva som er viktig for deg. Som deltaker på Energiverket er du aktivt med og påvirker hvilke grupper og aktiviteter vi skal gjennomføre. Vi har brukerråd på alle våre aktivitetssentre, og brukerrådene samles noen ganger i året.

Samlet aktivitetsoversikt

Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et stort mangfold av ulike aktiviteter, og vi arbeider med å lage en samlet oversikt over de ulike aktivitetstypene. Foreløpig har vi ferdig oversikt over trenings- og friluftslivgruppene, men det vil etter hvert komme en oversikt over alle gruppene vi har.

Trening (PDF)

Friluftsliv (PDF)

Kreative aktiviteter (Oversikt kommer)

Sosiale aktiviteter (Oversikt kommer)

Timeplaner

Timeplan for Kvadraturen (JPG)

Timeplan for Vågsbygd (JPG)

Timeplan for Strømme (JPG)

Timeplan for Nodeland (JPG)

Timeplan for Søgne (DOCX)

Våre aktivitetssentre

Energiverket består av 6 aktivitetssentre, hvorav 1 er lukket. Våre aktivitetssentre er plassert i ulike bydeler og tilbyr samlet ett bredt spekter av aktiviteter. Trykk på nedtrekksmenyene for å lære mer om hvert enkelt aktivitetssenter.

Kvadraturen

Bilde av inngangspartiet til Energiverket Kvadraturen

Kontaktinformasjon

Adresse: Tangen 11, 4608 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 41 49 45 85

Facebook-side

Timeplan (JPG)

Oversikt over aktiviteter og grupper

Vågsbygd

Bilde av fasaden til Energiverket Vågsbygd

Kontaktinformasjon

Adresse: Norde Hovedgårds vei 18, 4621 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 90 76 42 61

Facebook-side

Timeplan (JPG)

Oversikt over aktiviteter og grupper

Strømme

Bilde av inngangspartiet og deler av fasaden til Energiverket Strømme

Kontaktinformasjon

Adresse: Strømmeveien 85, 4638 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 93 05 16 17

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Nodeland

Bilde av fasaden til Energiverket Nodeland som sett fra veien

Kontaktinformasjon

Adresse: Songdalsvegen 52, 4645 NODELAND

Vakttelefon: (+47) 95 17 52 77

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Søgne

Bilde av en parkeringsplass og bygget som huset Energiverket Søgne

Kontaktinformasjon

Adresse: Lundeveien 34, 4640 SØGNE

Vakttelefon: (+47) 90 77 05 73

Facebook-side

Timeplan (DOCX)

Oversikt over aktiviteter og grupper

Lømslandsvei (tidl. Kontaktsenteret)

Bilde som viser en av sidene av huset der Energiverket Lømslandsvei holder til

Energiverket Lømslandsvei er et lukket aktivitetssenter for deltakere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av tilbudet ved de andre aktivitetssentrene.

Adresse: Lømslands vei 9, 4614 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 95 10 62 45

Informasjon om tilbudet (DOCX)

Felles kontaktinformasjon