Energiverket

Energiverket er Kristiansand kommune sitt aktivitetstilbud innen psykisk helse og rus, og er lavterskel. Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for målgruppen.

En logo som illustrerer mennesker som står i ring sammen samt ordet "Energiverket"

KORT FORTALT

  • Vårt mål er at alle i målgruppen skal ha mulighet til å leve aktive liv
  • Det er et mangfoldig aktivitetstilbud i hele kommunen
  • Tilbudet er lavterskel og for deg som er bosatt i Kristiansand
  • Vi møter alle med fokus på muligheter og ressurser

INTROTIMER

Energiverket har introtimer hver onsdag kl. 14:30 hvor vi informerer om det vi tilbyr av aktiviteter og gruppetilbud. Hver uke har vi fokus på et av våre aktivitetstyper. Introtimene er drop-in, og det kreves ingen påmelding. Under kan dere se tidsplanen for når vi har fokus på hver enkelt type aktiviteter.

 

Oversikt over introtimer vinter 2024 (PDF)

Hvem er Energiverket for?

Energiverket er for deg med utfordringer innen psykisk helse eller rus. Vi vil at alle i målgruppen vår skal ha mulighet til å leve aktive liv, delta i meningsfylte aktiviteter og et godt sosialt fellesskap.

På Energiverket møter vi alle ut fra et recovery-perspektiv. Dette betyr at vi fokuserer på den enkelte deltakers mål og muligheter. Derfor er vi opptatt av hva som er viktig for deg. Som deltaker på Energiverket er du aktivt med og påvirker hvilke grupper og aktiviteter vi skal gjennomføre. Vi har et brukerråd på alle våre aktivitetssentre, og brukerrådene samles noen ganger i året.

Brukerrådet

På Energiverket har vi et brukerråd som påvirker og er med på å utvikle aktivitetssentrene. Brukerrådet består av representanter fra alle sentrene våre. Du kan lese mer om brukerrådet vårt ved å trykke på linken under:

Informasjon om Brukerrådet (PDF)

Samlet aktivitetsoversikt

Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et stort mangfold av ulike aktiviteter, og vi har nå fått publisert brosjyrer med alle aktivitetene våre, fordelt på ulike områder. du finner brosjyrene ved å klikke på knappene under.

Trening (PDF)

Friluftsliv (PDF)

Kreative og sosiale aktiviteter (PDF)

Timeplaner

Timeplan for Kjøita (PDF)

Timeplan for trening (PDF)

Timeplan for Vågsbygd (PDF)

Timeplan for Nodeland (PDF)

Timeplan for Søgne (PDF)

Våre aktivitetssentre

Energiverket består av 5 aktivitetssentre, hvorav 1 er lukket. Våre aktivitetssentre er plassert i ulike bydeler og tilbyr samlet ett bredt spekter av aktiviteter. Trykk på nedtrekksmenyene for å lære mer om hvert enkelt aktivitetssenter.

Kjøita

Kontaktinformasjon

Adresse: Kjøita 25, 4630 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 41 49 45 85

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Vågsbygd

Bilde av fasaden til Energiverket Vågsbygd

Kontaktinformasjon

Adresse: Norde Hovedgårds vei 18, 4621 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 90 76 42 61

Facebook-side

Timeplan

Oversikt over aktiviteter og grupper

Nodeland

Bilde av fasaden til Energiverket Nodeland som sett fra veien

Kontaktinformasjon

Adresse: Songdalsvegen 52, 4645 NODELAND

Vakttelefon: (+47) 95 17 52 77

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Søgne

Bilde av en parkeringsplass og bygget som huset Energiverket Søgne

Kontaktinformasjon

Adresse: Lundeveien 34, 4640 SØGNE

Vakttelefon: (+47) 90 77 05 73

Facebook-side

Timeplan (DOCX)

Oversikt over aktiviteter og grupper

Lømslandsvei (tidl. Kontaktsenteret)

Bilde som viser en av sidene av huset der Energiverket Lømslandsvei holder til

Energiverket Lømslandsvei er et lukket aktivitetssenter for deltakere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av tilbudet ved de andre aktivitetssentrene.

Adresse: Lømslands vei 9, 4614 KRISTIANSAND S

Vakttelefon: (+47) 95 10 62 45

Informasjon om tilbudet (DOCX)

Felles kontaktinformasjon