Energiverket

Energiverket er kommunens aktivitetstilbud innen psykisk helse og rus. Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for målgruppen.

KORT FORTALT

  • Vårt mål er at alle i målgruppen skal ha mulighet til å leve aktive liv
  • Det er et mangfoldig aktivitetstilbud i hele kommunen
  • Tilbudet er lavterskel og for deg som er bosatt i Kristiansand
  • Vi møter alle med fokus på muligheter og ressurser

Hvem er Energiverket for?

Energiverket er for deg med utfordringer innen psykisk helse eller rus. Vi vil at alle i målgruppen vår skal ha mulighet til å leve aktive liv, delta i meningsfylte aktiviteter og et godt sosialt fellesskap.

På Energiverket møter vi alle ut fra et recovery-perspektiv. Dette betyr at vi fokuserer på den enkelte deltakers mål og muligheter. Derfor er vi opptatt av hva som er viktig for deg. Som deltaker på Energiverket er du aktivt med og påvirker hvilke grupper og aktiviteter vi skal gjennomføre. Vi har brukerråd på alle våre aktivitetssentre, og brukerrådene samles noen ganger i året.

Våre aktivitetssentre

Energiverket består av 6 aktivitetssentre, hvorav 1 er lukket. Våre aktivitetssentre er plassert i ulike bydeler og tilbyr samlet ett bredt spekter av aktiviteter. Trykk på nedtrekksmenyene for å lære mer om hvert enkelt aktivitetssenter.

Kvadraturen

Kontaktinformasjon

Adresse: Tangen 11, 4608 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 41 49 45 85

Facebook-side

Timeplan (JPG)

Vågsbygd

Kontaktinformasjon

Facebook-side

Adresse: Norde Hovedgårds vei 18, 4621 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 90 76 42 61

Strømme

Kontaktinformasjon

Facebook-side

Adresse: Strømmeveien 85, 4638 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 93 05 16 17

Nodeland

Facebook-side

Adresse: Songdalsvegen 52, 4645 NODELAND

Telefon: (+47) 95 17 52 77

Søgne

Facebook-side

Adresse: Lundeveien 34, 4640 SØGNE

Telefon: (+47) 90 77 05 73

Lømslandsvei (tidl. Kontaktsenteret)

Energiverket Lømslandsvei er et lukket aktivitetssenter for deltakere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av tilbudet ved de andre aktivitetssentrene.

Adresse: Lømslands vei 9, 4614 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 95 10 62 45

Informasjon om tilbudet (DOCX)

Felles kontaktinformasjon