Energiverket

Energiverket tilbyr aktivitet, arbeid og studietilbud for innbyggere med utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus. Vi er en del av tjenesteområdet Livsmestring.

En logo som illustrerer mennesker som står i ring sammen samt ordet "Energiverket"

Hurtignavigasjon

Gå direkte til:

Arbeid

Aktivitet

Recovery College

KORT FORTALT

  • Vårt mål er at alle i målgruppen skal ha mulighet til å leve aktive liv
  • Det er et mangfoldig aktivitets- studie og arbeidstilbud i hele kommunen
  • Tilbudet er lavterskel og for deg som er bosatt i Kristiansand
  • Vi møter alle med fokus på muligheter og ressurser

INTROTIMER

Energiverket har introtimer hver onsdag kl. 14:30 hvor vi informerer om det vi tilbyr av aktiviteter og gruppetilbud. Hver uke har vi fokus på et av våre aktivitetstyper. Introtimene er drop-in, og det kreves ingen påmelding. Under kan dere se tidsplanen for når vi har fokus på hver enkelt type aktiviteter.

 

Oversikt over introtimer mai-juni 2024 (PDF)

Hvem er Energiverket for?

Energiverket er for deg med utfordringer innenfor livsmestring. Vi vil at alle skal ha mulighet til å leve aktive liv, gjennom å delta i meningsfylte aktiviteter, arbeid, studier og et godt sosialt fellesskap.

På Energiverket møter vi alle ut fra et recovery-perspektiv. Dette betyr at vi fokuserer på den enkelte deltakers mål og muligheter. Derfor er vi opptatt av hva som er viktig for deg. Vi har et brukerråd på alle våre lokasjoner, og brukerrådene samles noen ganger i året.

Brukerrådet

På Energiverket har vi et brukerråd som påvirker og er med på å utvikle aktivitetssentrene. Brukerrådet består av representanter fra alle sentrene våre samt representanter fra God Start og Arbeidsforberedende tjenester. Du kan lese mer om brukerrådet vårt ved å trykke på linken under:

Informasjon om Brukerrådet (PDF)

Energiverket Aktivitet

Samlet aktivitetsoversikt

Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et stort mangfold av ulike aktiviteter, og vi har nå fått publisert brosjyrer med alle aktivitetene våre, fordelt på ulike områder. du finner brosjyrene ved å klikke på knappene under.

Trening (PDF)

Friluftsliv (PDF)

Kreative og sosiale aktiviteter (PDF)

Aktivitetsplaner

Timeplan for Kjøita (PDF)

Timeplan for trening (PDF)

Timeplan for Vågsbygd (PDF)

Timeplan for Nodeland (PDF)

Timeplan for Søgne (PDF)

Våre aktivitetssentre

Energiverket består av 5 aktivitetssentre, hvorav 1 er lukket. Våre aktivitetssentre er plassert i ulike bydeler og tilbyr samlet ett bredt spekter av aktiviteter. Trykk på nedtrekksmenyene for å lære mer om hvert enkelt aktivitetssenter.

Kjøita

Kontaktinformasjon

Adresse: Kjøita 25, 4630 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 41 49 45 85

Åpningstider:

Mandag: 09:00 - 15:00
Tirsdag: 11:00 - 15:00
Onsdag: 09:00 - 15:00
Torsdag: Kun lukkede grupper
Fredag: 09:00 - 15:00

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Vågsbygd

Bilde av fasaden til Energiverket Vågsbygd

Kontaktinformasjon

Adresse: Norde Hovedgårds vei 18, 4621 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 90 76 42 61

Åpningstider:

Mandag: 09:00 - 15:00
Tirsdag: Kun for Temagruppa
Onsdag: 09:00 - 15:00
Torsdag: 09:00 - 15:00
Fredag: 09:00 - 15:00

Facebook-side

Filmprogram Vågsbygd (PDF)

Timeplan

Oversikt over aktiviteter og grupper

Nodeland

Bilde av fasaden til Energiverket Nodeland som sett fra veien

Kontaktinformasjon

Adresse: Songdalsvegen 52, 4645 NODELAND

Telefon: (+47) 95 17 52 77

Åpningstider:

Mandag: 10:00 - 14:30
Tirsdag: 10:00 - 14:30
Onsdag: 10:30 - 14:30
Torsdag: 10:00 - 14:30
Kveldsåpent torsdag (oddetallsuker): 16:30 - 19:30
Fredag: Stengt

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Søgne

Bilde av en parkeringsplass og bygget som huset Energiverket Søgne

Kontaktinformasjon

Adresse: Lundeveien 34, 4640 SØGNE

Telefon: (+47) 90 77 05 73

Åpningstider:

Mandag: Stengt
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Turgruppe, se aktivitetsplan
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: Stengt

Facebook-side

Oversikt over aktiviteter og grupper

Lømslandsvei (tidl. Kontaktsenteret)

Bilde som viser en av sidene av huset der Energiverket Lømslandsvei holder til

Energiverket Lømslandsvei er et lukket aktivitetssenter for deltakere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av tilbudet ved de andre aktivitetssentrene.

Adresse: Lømslands vei 9, 4614 KRISTIANSAND S

Telefon: (+47) 95 10 62 45

Informasjon om tilbudet (DOCX)

Energiverket Recovery College

For Recovery College, trykk her

Energiverket Arbeid

Energiverket arbeid består av Arbeidsforberedende tjenester og God Start. Vi har som mål at alle som ønsker det skal kunne delta i arbeidsrettet aktivitet eller arbeid. 

Vi setter fokus på dine ønsker, ressurser og erfaringer når vi etablerer en arbeidstreningsplass .Som deltaker vil du kunne oppleve mestring, utvikling og økt sosial tilhørighet. 

Vi har et tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver over tid er en viktig del av vårt tilbud. 

God Start

I God Start jobber vi løsningsfokusert og målrettet i grupper. Gir deltakerne unike muligheter til å øve seg på kollegiale settinger. 

Vi ønsker våre deltakere skal kunne få et godt tilrettelagt arbeidstilbud. Vi har forskellige og varierte arbeidsoppgaver både i det private og i det offentlige. Arbeidsoppgavene utføres under tett oppfølging med arbeidsleder tilstede 

Miljøterapeut: Camilla F. Perez 

Telefon: 905 63 707 

Strømmeveien 83, 4638 Kristiansand

Arbeidsforberedende Tjenester

I Arbeidsforberedende tjenester jobber vi med en til en oppfølging. Deltakerne plasseres ut i offentlige og private bedrifter. Deltakerne har individuelle mål basert på egne ønsker. 

Oppfølgingsveileder: Erik A. Larsen 

Telefon: 476 89 735 

Adresse: Kirsten Flagstadsvei 30/32 - Vågsbygd senter 3. etg. 

Hvordan søke? 

Ta kontakt med din oppfølger/behandler, aktivitetssenter, fastlege, SSHF eller NAV arbeid eller trygd og be de kontakte oss, eller kontakt oss på egenhånd.

Felles kontaktinformasjon