Drop-in for pårørende

Drop-in for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til

De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Mens noen er pårørende i korte perioder, er andre pårørende store deler av livet. Å være pårørende kan føre til store og varierte konsekvenser. Hverdagslivet forandres, og det kan bli utfordrende å stå i jobb, studere, være sosial eller koble av. Mange glemmer å ta vare på seg selv.

Målet med Drop-in for pårørende er å sammen finne løsninger på utfordringer du har slik at du kan mestre din hverdag og ta vare på deg selv og din helse. Vi har god kjennskap til ulike mestringsverktøy, samt oversikt over andre tilbud. 

  • Vi tilbyr samtaler og veiledning for deg som er pårørende torsdager klokka 10.00 - 15.00 i første etasje i Aquarama. Døren er åpen fra kl 10, og da kan du skrive deg opp på ønsket ledige tidspunkt på tavlen innenfor døren. Samtalen varer i ca 45 minutter, og du kan komme tilbake flere ganger.
  • Vårt tilbud er for alle pårørende over 18 år uavhengig av hvem du er pårørende til. Du kan være familie, partner eller venn.
  • Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke kontakte oss før du kommer. Det er gratis og krever ingen henvisning. Vi har taushetsplikt.
  • Her er brosjyre om kommunens pårørendetilbud.

Besøksadresse:

  • Aquarama, Tangen 8, 4608 Kristiansand. Vi holder til i første dør til høyre etter hovedinngangen. Åpent torsdager kl 10.00 - 15.00.
  • I skolens ferier holder vi stengt. Da kan drop-in livsmestring benyttes. 

Kontaktdetaljer:

  • Pårørendetelefonen: 46 44 11 73. Telefonen er betjent mandag til torsdag kl 9-15, tirsdag kl 11-15 og fredag kl 9-14.
  • E-post til pårørendekontakt Nina Tanggaard Lomeland.

"Det er et fantastisk samtaletilbud uten ventetid og timeavtale. Jeg er så glad for at fastlegen min tipset meg om dere."

Tilbakemelding fra mann som har benyttet Drop-in pårørende.

"Det var godt å snakk om det jeg står i. Jeg opplevde endelig å bli forstått, og vi fikk sortert i hva jeg kan gjøre noe med og ikke. Jeg fikk også gode verktøy."

Tilbakemelding fra kvinne  som har benyttet Drop-in for pårørende.

 

Avdelingsleder: Monica C. Fronth. Telefon: 464 24 686