Drop-in for pårørende

Drop-in for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til

De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Mens noen er pårørende i korte perioder, er andre pårørende store deler av livet. Å være pårørende kan føre til store og varierte konsekvenser. Hverdagslivet forandres, og det kan bli utfordrende å stå i jobb, studere, være sosial eller koble av. Mange glemmer å ta vare på seg selv.

Målet med Drop-in for pårørende er å sammen finne løsninger på utfordringer du har slik at du kan mestre din hverdag og ta vare på deg selv og din helse. Vi har god kjennskap til ulike mestringsverktøy, samt oversikt over andre tilbud. 

  • Vi tilbyr samtaler og veiledning for deg som er pårørende torsdager kl. 09.00-14.00 i første etasje i Aquarama. Døren er åpen fra kl. 09, og da kan du skrive deg opp på ønsket ledige tidspunkt på tavlen innenfor døren. Samtalen varer i ca. 45 minutter, og du kan komme tilbake flere ganger. 
  • Vårt tilbud er for alle pårørende over 18 år uavhengig av hvem du er pårørende til. Du kan være familie, partner eller venn.
  • Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke kontakte oss før du kommer. Det er gratis og krever ingen henvisning. Vi har taushetsplikt.
  • Her er brosjyre om kommunens pårørendetilbud.

Besøksadresse:

  • Aquarama, Tangen 8, 4608 Kristiansand. Vi holder til inn første dør til høyre etter hovedinngangen. Åpent torsdager kl. 09.00-14.00.
  • Vi holder stengt uke 25-33 pga ferieavvikling, men da kan drop-in livsmestring benyttes. 
  • Dersom du trenger å snakke med noen mens vi holder stengt, kan du ringe den nasjonale pårørendelinjen på 90904848.

Kontaktdetaljer:

  • Telefon: 46 44 11 73. Telefonen er betjent mandag, onsdag og torsdag kl 9-15, tirsdag kl 11-15 og fredag kl 9-14. Telefonen betjenes av Drop-in livsmestring, og det anbefales å informere om at du ringer som pårørende.
  • E-post til pårørendekontakt Nina Tanggaard Lomeland.

Tilbakemelding fra mann som har benyttet Drop-in pårørende:

"Det er et fantastisk samtaletilbud uten ventetid og timeavtale. Jeg er så glad for at fastlegen min tipset meg om dere."

Tilbakemelding fra kvinne som har benyttet Drop-in for pårørende:

"Det var godt å snakke om det jeg står i. Jeg opplevde endelig å bli forstått, og vi fikk sortert i hva jeg kan gjøre noe med og ikke. Jeg fikk også gode verktøy."

 

Avdelingsleder: Monica C. Fronth. Telefon: 464 24 686