Behandling av personopplysninger hos Drop-in

Kristiansand kommune ved Livsmestring tilbyr en Drop-in tjeneste hvor målet er økt livskvalitet. Det er et frivillig lavterskeltilbud.

Avdelingsleder for Drop-in er Monica Caroline Fronth. Hun kan kontaktes på telefon:46 42 46 86 eller e-post: monica.caroline.fronth@kristiansand.kommune.no

For å kunne tilby tjenesten samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Navn på tjenestemottakers barn under 18 år
  • Aktuell problemstilling

Opplysningene lagres for arkivformål og blir brukt dersom du har flere samtaler hos Drop-in og hvis du eventuelt søker om andre helsetjenester i kommunen. Dersom du gir ditt samtykke kan opplysningene deles med fastlege, sykehus og NAV. Unntak kan bli gjort ved fare for liv og helse.

Lagring og sletting:

Personopplysningene som samles inn er journalpliktige etter helselovgivningen og lagres i kommunens journalsystem PROFIL til evig tid. Journalføringsplikten legger begrensninger på muligheten til å rette eller slette personopplysninger. 

Dine rettigheter:

Som registrert har du rett til å anmode om informasjon, innsyn, retting og begrensning av behandlingen av personopplysninger.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan det gjøres ved å sende inn elektronisk skjema som du finner under en generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under "innsyn i ,retting og sletting av personopplysninger" (https://www.kristiansand.kommune.no/generelt/personvern) eller du kan kontakte avdelingsleder for Drop-in. Se kontaktopplysninger til avdelingsleder øverst på siden. 

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunen sin nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/generelt/personvern

Kristiansand kommune har eget personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvnombudets rolle på kommune sin nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/generelt/personvern/personvernombudet/ 

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om dette på Datatilsynet sine nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/