Oversikt over omsorgssentre

Omsorgssentre kan bestå av sykehjem og omsorgsboliger.