Søgne omsorgssenter

Om omsorgssenteret

Søgne omsorgssenter ligger på Tangvall, som er sentrum i Søgne. Omsorgssenteret innehar både langtidsplasser, korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. Det er kort vei til handelsenter og kafeer. Langenes omsorgssenter er også en del av Søgne omsorgssenter. Det ligger idyllisk til ved sjøen. 64 nye omsorgsboliger er under bygging på Tangvall- planlagt ferdig mars 2021.

Nøkkeltall Søgne omsorgssenter, Tangvall 

 • Antall langtidsplasser: 34
 • Antall korttidsplasser (avlastning,rehabilitering,korttidopphold): 16

Nøkkeltall Langenes omsorgssenter

 • Antall langtidsplasser: 14

Søgne omsorgssenter

Foto: PK entreprenører AS

Hva skjer på omsorgssenteret?

Måltider

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for hyggelige fellesmåltider med beboere, hvor vi bruker tid sammen, og serverer næringsrik og velsmakende mat. Individuelle behov og hensyn er viktig for oss å ivareta.

Aktiviteter/tilbud

Det foregår små og store aktiviteter på den enkelte avdeling tilpasset gruppene og beboernes behov. Trivselskoordinator er tilknyttet omsorgssenteret.

 • Kulturrullator
 • Kilden digital
 • Besøk fra foreninger og menigheter
 • Livsgledegrupper
 • Primærkontakt
 • Sykehjemslege
 • Frisør
 • Fotterapeut
 • Koselig uteområde

Besøkstid

Vil du på besøk? Ring alltid først!    

Vær oppmerksom på restriksjoner. Klikk her for å lese mer  

Parkering

Parkeringsplass like ved omsorgssenterne

Ønsker du å være frivillig?

Ta kontakt med avdelingsleder.

Jobb på Søgne omsorgssenter

Vi interessert i dyktige medarbeidere. Synes du Søgne omsorgssenter ser ut som en spennende arbeidsplass, så følg med på ledige stillinger.

Søk plass

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema (pdf)
Søknadsskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

 • Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Kontaktinformasjon

Søgne omsorgssenter, Tangvall
Kleplandsvegen 15
4640 Søgne
Telefon: 38 07 50 00 ( Innbyggertorg)

 

Langenes omsorgssenter

Øygarden 11-13

4643 Søgne

Telefon: 915 15 980                                           

 

Telefonnummer til avdelingene og avdelingsleder

Tangvall avdeling 1, langtidsplasser

1.etasje: 907 05 865 

Avdelingsleder: Malene Egeland Kvevik 

Telefon avdelingsleder 08.00 - 15.00: 415 55 852

Tangvall avdeling 2, korttidsplasser og langtidsplasser

2.etasje: 907 12 393

Gruppe korttid: 906 52 854

Gruppe langtid: 907 14 019 

Avdelingsleder: Ann Karin Johanson

Telefon avdelingsleder 08.00 - 15.00: 922 68 046

Langenes omsorgssenter

Telefonnummer bokollektivet: 915 15 980

Konstituert avdelingsleder: Anne Liv Byberg  

Telefon avdelingsleder 08.00 - 15.00: 473 17 973

Felles avdelingsleder natt

Avdelingsleder natt: Lena Tjøm

Telefon avdelingsleder 08.00 - 15.00: 408 52 141