Søgne omsorgssenter

Om omsorgssenteret

Søgne omsorgssenter ligger på Tangvall, som er sentrum i Søgne. Omsorgssenteret innehar både langtidsplasser og korttidsplasser.

Det er kort vei til handelsenter og kafeer.

Nøkkeltall Søgne omsorgssenter, Tangvall 

 • Antall langtidsplasser: 25
 • Antall korttidsplasser:25 (inkludert 1. rulleringsplass) 

Søgne omsorgssenter

Foto: PK entreprenører AS

Hva skjer på omsorgssenteret?

Måltider

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for hyggelige fellesmåltider med beboere, hvor vi bruker tid sammen, og serverer næringsrik og velsmakende mat. Individuelle behov og hensyn er viktig for oss å ivareta.

Aktiviteter/tilbud

Det foregår små og store aktiviteter på den enkelte avdeling tilpasset gruppene og beboernes behov. Trivselskoordinator er tilknyttet omsorgssenteret.

 • Kulturrullator
 • Kilden digital
 • Besøk fra foreninger og menigheter
 • Livsgledegrupper
 • Primærkontakt
 • Sykehjemslege
 • Frisør
 • Fotterapeut
 • Koselig uteområde

Besøk     

Vær oppmerksom på restriksjoner. Klikk her for å lese mer 

Ønsker du å være frivillig?

Klikk her

Parkering

Parkeringsplass like ved omsorgssenterne

Jobb på Søgne omsorgssenter

Vi interessert i dyktige medarbeidere. Synes du Søgne omsorgssenter ser ut som en spennende arbeidsplass, så følg med på ledige stillinger.

Søk plass

Det er ikke mulig å søke plass på et bestemt omsorgssenter, men du har mulighet til å si fra dersom du har et spesielt ønske. Dette tas da med i saksbehandlingen før tildeling av plass.

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Det er forvaltning og koordinering som beslutter om søkere får plass, og eventuelt hvor søkeren får plass. 

Søk
Bruk ett av disse tre skjemaene på søk-siden: Søknad om tjenester og bolig (Digital), Søknad om tjenester (PDF) eller Søknad om tjenester (Word).

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

 • Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Kontaktinformasjon

Søgne omsorgssenter, Tangvall
Kleplandsvegen 15
4640 Søgne

Telefon: 47 60 55 99                                   

Telefonnummer til avdelingene og avdelingsleder

Tangvall avdeling 1, langtidsplasser

1.etasje: 47 60 55 99

Avdelingsleder: Malene Egeland Kvevik 

Telefon avdelingsleder 08.00 - 15.00: 41 55 58 52

Tangvall avdeling 2, korttidsplasser og langtidsplasser

2.etasje: 47 60 55 99

Avdelingsleder: Ann Karin Johanson

Telefon avdelingsleder 08.00 - 15.00: 92 26 80 46

Søgne omsorgssenter

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne