Valhalla helsesenter

Kort fortalt

  • Valhalla helsesenter har avdelinger for korttidsopphold, rehabiliteringsopphold,  responssenter, legevaktsentral og (ØHD) øyeblikkelig hjelp-avdeling. I tillegg er det kafedrift i første etasje. 



Om Valhalla helsesenter

Valhalla helsesenter ligger på Lund i Kristiansand sentrum.

Valhalla helsesenter gir tjenester med opphold av kortere varighet. Valhalla helsesenter driver også sengeplasser med øyeblikkelig hjelp-døgnopphold (ØHD). 

Helsesenteret har totalt 82 plasser. Det er tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, fagarbeidere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Helsesenteret har eget renholdspersonell.

Kommunalt responssenter, legevaktsentral, kommunens ambulerende blodprøvetakingstjeneste holder til i 1. etasje i tilknytning til ØHD-avdelingen.

Nøkkeltall

  • Antall plasser for korttids- og rehabiliteringsopphold: 70
  • Antall plasser på øyeblikkelig hjelp-avdeling (ØHD): 12

For besøkende - besøkstid

Vi ønsker å være fleksible med hensyn til besøk og har derfor
ingen faste besøkstider. Vi ber likevel besøkende ta hensyn til måltider og annen aktivitet (legevisitt, trening etc).

Måltidene:

  • Frokost ca. 9-10.30
  • Lunsj  ca. 13-13.30
  • Middag ca. 16-17
  • Kveldsmat ca. 19-20

Besøk bør foregår på pasientrom. Dette av hensyn til medpasienter.

Søknad om tjenester

Søk

Bruk ett av disse tre skjemaene på søk-siden: Søknad om tjenester og bolig (Digital), Søknad om tjenester (PDF) eller Søknad om tjenester (Word).

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

  • Det kreves legeopplysninger i forbindelse med opphold på helsesenter og omsorgssenter.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Kafe

Valhalla kafeteria
Adresse: Valhalla helsesenter, Marviksveien 20.
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00 – 14.30 

Det er korridor fra kafe over til seniorsenteret Berges hus, serviceboliganlegg i Steinkleiva 15 og Eivind Jarlsgate 5. Korridoren er åpen i kafeens åpningstid.

Kontaktinformasjon

Valhalla helsesenter

Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38 14 30 40