Valhalla helsesenter

Kort fortalt

  • Valhalla helsesenter har avdelinger for korttidsopphold, avlastningsopphold, responssenter og øyeblikkelig-hjelp-avdeling.Om Valhalla helsesenter

Valhalla helsesenter ligger på Lund i Kristiansand sentrum.

Valhalla helsesenter gir tjenester med institusjonssopphold av kortere varighet. Valhalla helsesenter driver også sengeplasser med øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold (ØHD). ØHD-avdelingen holder til i 1. etasje.

Valhalla helsesenter har totalt 83 plasser. Det er tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, fagarbeidere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Helsesenteret har eget renholdspersonell.

Det er korridor fra kafe over til seniorsenteret Berges hus og til serviceboliganlegg i Steinkleiva 15 og Eivind Jarlsgate 5. Korridoren er åpen i kafeens åpningstid.

Kommunalt responssenter, kommunens ambulerende blodprøvetakingstjeneste og prosjekter med avstandsoppfølging, holder også til i 1. etasje.

Nøkkeltall

  • Antall plasser for korttidsopphold og avlastningsopphold: 71
  • Antall plasser på øyeblikkelig-hjelpavdeling: 12

For besøkende

Vi har ingen faste besøkstider, men vi ber om at det tas hensyn til måltider, og vi henstiller til at besøk skjer inne på pasientens rom. 

Parkering: Det er begrenset parkering ved inngang til helsesenteret. Følg skilting.

I første etasje finner du kafe som blant annet serverer middag og annen mat. Kafeen holder åpent alle dager, også lørdag og søndag, fra 08.00 frem til klokken 14.30.

Kontaktinformasjon

Valhalla helsesenter

Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38 14 30 40