Valhalla helsesenter

Kort fortalt

  • Valhalla helsesenter har avdelinger for korttidsopphold, avlastningsopphold, responssenter og øyeblikkelig-hjelp-avdeling.Om Valhalla helsesenter

Valhalla helsesenter ligger på Lund i Kristiansand sentrum.

Valhalla helsesenter gir tjenester med institusjonssopphold av kortere varighet. Valhalla helsesenter driver også sengeplasser med øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold (ØHD). ØHD-avdelingen holder til i 1. etasje.

Valhalla helsesenter har totalt 83 plasser. Det er tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, fagarbeidere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Helsesenteret har eget renholdspersonell.

Det er korridor fra kafe over til seniorsenteret Berges hus og til serviceboliganlegg i Steinkleiva 15 og Eivind Jarlsgate 5. Korridoren er åpen i kafeens åpningstid.

Kommunalt responssenter, kommunens ambulerende blodprøvetakingstjeneste og prosjekter med avstandsoppfølging, holder også til i 1. etasje.

Nøkkeltall

  • Antall plasser for korttidsopphold og avlastningsopphold: 71
  • Antall plasser på øyeblikkelig-hjelpavdeling: 12

For besøkende

Vil du på besøk til noen på Valhalla? Ring alltid først!    

Vær oppmerksom på restriksjoner. Klikk her for å lese mer   

Kafe åpen

I første etasje finner du kafe som blant annet serverer middag og annen mat. Kafeen holder åpent alle hverdager fra 08.00 frem til klokken 14.30.

Kafeen har vært stengt siden mars på grunn av koronasituasjonen. Dersom koronasituasjonen utvikler seg negativt, er det fare for ny stengning.  

Søk plass

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema (pdf)
Søknadsskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

  • Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Kontaktinformasjon

Valhalla helsesenter

Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38 14 30 40