Valhalla helsesenter

Kort fortalt

  • Valhalla helsesenter har avdelinger for korttidsopphold, avlastningsopphold, responssenter og øyeblikkelig-hjelp-avdeling.Om Valhalla helsesenter

Valhalla helsesenter ligger på Lund i Kristiansand sentrum.

Valhalla helsesenter gir tjenester med institusjonssopphold av kortere varighet. Valhalla helsesenter driver også sengeplasser med øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold (ØHD). ØHD-avdelingen holder til i 1. etasje.

Valhalla helsesenter har totalt 83 plasser. Det er tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, fagarbeidere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Helsesenteret har eget renholdspersonell.

Det er korridor fra kafe over til seniorsenteret Berges hus og til serviceboliganlegg i Steinkleiva 15 og Eivind Jarlsgate 5. Korridoren er åpen i kafeens åpningstid.

Kommunalt responssenter, kommunens ambulerende blodprøvetakingstjeneste og prosjekter med avstandsoppfølging, holder også til i 1. etasje.

Nøkkeltall

  • Antall plasser for korttidsopphold og avlastningsopphold: 71
  • Antall plasser på øyeblikkelig-hjelpavdeling: 12

For besøkende

Vi ønsker å være fleksible med hensyn til besøk og har derfor
ingen faste besøkstider. Vi ber likevel om at det tas hensyn til måltider og annen aktivitet (legevisitt, trening etc).

Måltidene:

  • Frokost ca. 9-10.30
  • Lunsj  ca. 13-13.30
  • Middag ca. 16-17
  • Kveldsmat ca. 19-20

Besøk bør foregår på pasientrom. Dette av hensyn til medpasienter.

Vær oppmerksom på restriksjoner. Klikk her for å lese mer 

Kafe

Valhalla kafeteria
Adresse: Valhalla helsesenter, Marviksveien 20.
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00 – 14.30 

Meny Valhalla kafeteria

Du søker på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Søk
Bruk ett av disse tre skjemaene på søk-siden: Søknad om tjenester og bolig (Digital), Søknad om tjenester (PDF) eller Søknad om tjenester (Word).

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

  • Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Kontaktinformasjon

Valhalla helsesenter

Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38 14 30 40