Kleplandstunet

Fasade Kleplandstunet

Kleplandstunet ligger på Tangvall, nær alle bydelsenterets fasiliteter. De første beboerne flyttet inn februar 2022.  Foto: Kjell Inge Søreide 

Bokollektiver

Kleplandstunet skiller seg fra mange andre omsorgsboliger i Kristiansand kommune. Hovedforskjellen er at bygget er utformet med bokollektiver, hver med åtte leiligheter knyttet til et felles kjøkken og stue.  

Hvert bokollektiv har en egen romslig veranda. I tillegg er det etablert en fin hage og en takterrasse til felles benyttelse for alle beboere.  Løsningen med bokollektiv ivaretar behovet til personer som trenger heldøgns omsorg på lik linje med sykehjemsplass. 

Kristiansand kommune ønsker at den enkelte innbygger skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Personer som får tildelt heldøgns omsorgsplass i omsorgsbolig eller sykehjem, er dermed personer som har omfattende omsorgsbehov. 

En ordinær omsorgsbolig er en selvstendig leilighet. 

Romplan.JPGTil venstre på tegningen vises et rom uten møblering og uten skillevegg. Til høyre vises rommet med et tenkt møblement og skillevegg mellom soverom og stue tegnet inn. Beboeren beslutter selv om han eller hun vil ha en slik vegg. Utsnitt fra tegning fra Amtedal & Hansen Arkitektkontor.

Bokollektiv kan anses som en mellomform mellom sykehjemsplass og ordinær omsorgsbolig. En ordinær omsorgsbolig er en selvstendig leilighet.

Interiør Kleplandstunet

Privatliv

Det er lagt vekt på at beboere har gode muligheter for privatliv når de måtte ønske det, og at man kan delta i fellesskapet i hverdagen når det passer. 

Det private rommet for enslige blir på om lag 38 kvadratmeter totalt, og dette defineres som beboerens eget hjem. 

Rommet har tekjøkken i åpen løsning, garderobe, bad og bod. Det kan settes opp en vegg for å skille sengen fra stua om ønskelig. 

I hver etasje blir det ett rom som er beregnet på par. Disse rommene blir på om lag 54 kvadratmeter. 

Hver beboer innreder sitt private rom med egne møbler, gardiner, sengetøy, pynt og lignende. 

Frivillighet og besøk

Besøk     

Vær oppmerksom på restriksjoner. Klikk her for å lese mer 

Parkering

Parkeringsplass utenfor omsorgssenteret

Ønsker du å være frivillig?

Klikk her

Kostnader

Beboeren betaler husleie og et fast månedlig beløp for måltider og noen felles kostnader.  

Husleien inkluderer strøm, TV og trådløst internett. 

Personalet har ansvar for både omsorgen for beboerne og drift av husholdningen. De vektlegger hjemlighet, trivsel og et høyt faglig nivå. 

Kontaktinformasjon

Kleplandstunet
Kleplandsveien 30
4640 Søgne  

Andre etasje: Vakttelefon 90 77 35 48 
Femte etasje: Vakttelefon 48 11 97 38 

 

Avdelingsleder
Lena Tjøm
Telefon avdelingsleder kl. 08.00 - 15.00: 40 85 21 41

 

Kleplandstunet

Besøksadresse:

Kleplandsveien 30
4640 Søgne

Interiør Kleplandstunet

Interiør Kleplandstunet