Recovery College

Recovery College tilbyr workshops forankret i recoverybasert tilnærming. Recovery er et perspektiv og en holdning om at mennesker kan leve meningsfylte og gode liv, selv om man har utfordringer med psykisk helse eller rus. Recovery College er et samarbeid mellom ROM Agder og Kristiansand kommune v/Energiverket.

 

 

KORT FORTALT

  • Studie- og felleskapstilbud for deg som ønsker en bedre hverdag
  • Recovery College tilbyr workshops forankret i recoveryperspektivet hvor det settes fokus på tilhørighet, håp, positiv identitet, mening og egenkraft
  • Recovery College sine workshops lages og ledes av personer med fagkompetanse og erfaringskompetanse. Samskaping mellom fag og erfaringskunnskap er hjertet i et Recovery College, og her får du det beste fra begge
  • Målgruppen for Recovery college er alle. Det er for deg som ønsker å endre noe i ditt liv, det er for deg som er pårørende, for deg som venn eller kollega, samt fagpersoner eller andre som er nysgjerrig på recoveryperspektivet
  • Recovery College er ikke behandling eller oppfølging. Forskning viser at recoverybasert tilnærming har vist seg å ha god effekt der annen tilnærming ikke har vært tilstrekkelig

Workshops ved Recovery College

Her vil vi legge ut informasjon fortløpende.

Inspirasjonssamlinger i 2023

Vi inviterer nå til inspirasjonssamlinger over 4 dager der alle som vil kan komme med innspill på hva de ønsker at Recovery College skal kunne tilby. Datoene er som følger:

  • Torsdag 16. november kl. 14:00 - 15:00 - Tangvall rådhus
  • Mandag 20. november kl. 13:00 - 14:00 - 3. etasje på Kjøita 25
  • Tirsdag 21. november kl. 13:00 - 14:00 - 3. etasje på Kjøita 25
  • Onsdag 22. november kl: 16:00 - 17:00 - 1. etasje Kjøita 25 (Kafé Påfyll)

Se her for mer informasjon (PDF)

Recovery

Hva betyr egentlig Recovery? Recovery er en personlig, men samtidig en sosial prosess hvor det vies oppmerksomhet mot ressursene hos et menneske. Det handler om å endre egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter for å leve et liv en selv er tilfreds med i samfunnet til tross for det som er utfordrende.

Recovery College

Recovery College er et samarbeid med mellom ROM Agder og Kristiansand kommune. Her blir du student og har mulighet til å delta på workshops som kan bidra til at du kan starte på, eller jobbe videre med din recovery-prosess ut ifra det du tenker er viktig for deg. Her er alle likestilte, og vi lærer av hverandre.

Oppbygningen av workshopene er som på en skole, som vil si at det er undervisning, oppgaver og refleksjoner. Varigheten på workshopene vil variere.

Kurs tatt ved Recovery College gir ikke studiepoeng, men du vil få utdelt diplom etter endt kurs. 

Mer info vil komme nærmere oppstart, som er planlagt fra januar 2024.

 

Kontaktinformasjon