Recovery College

Recovery College tilbyr kurs forankret i recoverybasert tilnærming. Recovery er et perspektiv og en holdning om at mennesker kan leve meningsfylte og gode liv, selv om man har utfordringer med psykisk helse eller rus.

Recovery College er et samarbeid mellom Kristiansand kommune v/Energiverket og ROM Agder.

 

rom agder.png

 

KORT FORTALT

  • Studie- og felleskapstilbud for deg som ønsker en bedre hverdag
  • Recovery College tilbyr workshops forankret i recoveryperspektivet hvor det settes fokus på tilhørighet, håp, positiv identitet, mening og egenkraft
  • Recovery College sine workshops lages og ledes av personer med fagkompetanse og erfaringskompetanse. Samskaping mellom fag og erfaringskunnskap er hjertet i et Recovery College, og her får du det beste fra begge
  • Målgruppen for Recovery college er alle. Det er for deg som ønsker å endre noe i ditt liv, det er for deg som er pårørende, for deg som venn eller kollega, samt fagpersoner eller andre som er nysgjerrig på recoveryperspektivet
  • Recovery College er ikke behandling eller oppfølging. Forskning viser at recoverybasert tilnærming har vist seg å ha god effekt der annen tilnærming ikke har vært tilstrekkelig

Vi har åpnet for kurspåmelding!

Vi har nå åpnet for kurspåmelding for kursene "Steg for steg til ønsket fellesskap" og "Intro til recovery".

"Steg for steg til ønsket fellesskap" tilbys i samarbeid med Blå Kors Kristiansand Steg for Steg.

"Intro til recovery" er et dagskurs for deg som ønsker å lære om recovery.

Du finner mer informasjon om kursene i påmeldingsskjemaet, som du finner ved å trykke på knappen under.

Her finner du også informasjon om kursene i utskriftsformat

 

Kurspåmelding

Recovery

Hva betyr egentlig Recovery? Recovery er en personlig, men samtidig en sosial prosess hvor det vies oppmerksomhet mot ressursene hos et menneske. Det handler om å endre egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter for å leve et liv en selv er tilfreds med i samfunnet til tross for det som er utfordrende.

Recovery College

Recovery College er et samarbeid med mellom ROM Agder og Kristiansand kommune. Her blir du student og har mulighet til å delta på workshops som kan bidra til at du kan starte på, eller jobbe videre med din recovery-prosess ut ifra det du tenker er viktig for deg. Her er alle likestilte, og vi lærer av hverandre.

Oppbygningen av workshopene er som på en skole, som vil si at det er undervisning, oppgaver og refleksjoner. Varigheten på workshopene vil variere.

Kurs tatt ved Recovery College gir ikke studiepoeng, men du vil få utdelt diplom etter endt kurs. 

Vi har nå åpnet for påmelding for kursene "Steg for steg til ønsket fellesskap" og "Intro til Recovery". Kurspåmelding finner du lenger oppe på siden. Informasjon om flere kurs vil komme etter hvert.

Ønsker du å vite mer om Recovery College og hva vi tilbyr? Vi kan bookes til informasjonsmøter ved din avdeling ved behov.

Jæren Recovery College har også laget en video du kan se via denne lenken.

Kontaktinformasjon