Offentlig ettersyn

KORT FORTALT

Når planen legges ut til offentlig ettersyn, sender plan og bygg planen på høring til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter. Det er nå du som berørt part har mulighet til å gi innspill om det som er viktig for deg. Det er viktig at du setter deg inn i planforslaget og gir dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er 6 uker.

 

På sidene under kan du se høringsdokumentene og gi dine innspill.