Haus/Mosby - Gang- og sykkelvei

Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av ny gang og sykkelvei på bro fra Haus til Mosby ringvei. Eksisterende bro er i dårlig forfatning og utført med smal bredde. Ny bro skal tilrettelegges for helårsdrift og med sykkelveistandard. Tiltaket er en del av et snart ferdig arbeid med å sikre sammenhengende og trygg sykkelvei mellom Kristiansand og Vennesla.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 7.1.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

1597 Detaljregulering, Haus-Mosby ringvei - gang- og sykkelvei - varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Vedlegg 1 - Planavgrensning med alternativer.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Mosby ringvei 76
4619 Mosby