St. Olavs vei 43

Formålet med planarbeidet er å utvide og bygge på eksisterende studentboliger for å etablere flere boenheter

Oppstart

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til plan@trollvegg.no innen 3.10.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
V/Adi Dukic
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering (PDF)

Planavgrensning oppstart (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Oppstartsreferat (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

St. Olavs vei 43
4631 Kristiansand