Posebyen – Boligsone 1 høring av bestemmelser

Hensikten med bestemmelsene er angi avgrensing av hvilke gater/bygg som omfattes av sonen og tidsavgrensning for sonen. Situasjonsplan datert 7.7.2023 som viser fordeling av parkeringsplasser for boligsone, avgift og ladeplasser og HC plasser legges til grunn når gatene skal opparbeides. Områdeplan Gatebruksplan for Posebyen viser prinsipper for bruk av gatene og i hvilke gater det er foreslått å fjerne parkeringsplasser over tid. Det er ønskelig å se disse to sakene i sammenheng.

Høringsinnspill

Det er kommet inn mange innspill til både forslag til gatebruksplan for Posebyen og forslag til lokal boligsoneforskrift, boligsone 1, Posebyen.

I dokumentene under finner du alle høringsinnspillene samlet, og kommunens oppsummering av innspillene.

Høringsinnspill - gatebruksplan+boligsone - samlet (PDF, 100 MB)

Høringsinnspill - gatebruksplan+boligsone - oppsummert (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 30.8. - 15.10.2023

Sett inn saksnummeret 2023012894 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 15.10.2023

Behandling av personopplysninger

Posebyen - Boligsone 1 - høring av bestemmelser (PDF)

1. Boligsone 1 Posebyen - bestemmelser forslag (PDF)

2. Vedtak BYSTED (PDF)

3. Saksfremlegg (PDF)

4. Boligsone 1 - forslag til fordeling av p plasser (PDF)

5. Boligsone 1 - forslag til fordeling av p plasser (PDF)

6. Boligsone 1 - oversikt plasser som fjernes (PDF)

7. Boligsone1 - forslag til fjernet parkering (PDF)

INFO OM PLANEN