Kongens gate 54 og Holbergs gate 4

Formålet med planarbeidet er å endre bruken av bygningsmassen fra undervisning til kombinert formål bolig/næring/forretning. Fra Holbergs gate foreslås det avkjørsel til parkeringskjeller mellom den nye og gamle delen.

Oppstart

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anniken.roksland@dragark.no innen 12.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
Audnedalsveien 4379
4529 Byremo

Varsel oppstart-av-planarbeid_Kongens gate 54 og Holbergs gate 4.pdf

Planavgrensning-A4.pdf

Oppstartsmøterefe.PDF

Planinitiativ.pdf

Illustrasjoner.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kongens gate 54
4608 Kristiansand