Gyldenløves gate 70

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at eiendommen Gyldenløves gate 70 kan brukes til offentlig eller privat tjenesteyting.

Oppstart

Svensson sivilarkitekter AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til ark@svark.no innen 16.11.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Svensson sivilarkitekter AS
Postboks 386
4664 Kristiansand

Oppstart av planarbeid (PDF)

Planavgrensing (PDF)

Sløyden Planinitiativ - 24.08.22 (PDF)

Gyldenløves gate 70 - referat fra oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 70
4614 Kristiansand