Grostølveien øst

Hensikten med planendringen er å legge til rette for fortetting på eiendommene. Det planlegges 11-12 ekstra boenheter i forhold til dagens situasjon, men antallet kan bli endret gjennom planarbeidet.

Oppstart

LY arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til seb@lyark.no innen 1.5.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

LY Arkitekter AS
Postboks 151
4662 Kristiansand

Oppstartsvarsel (PDF)

Planavgrensning (PDF)

Referat - oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Grostølveien 8
4634 Kristiansand