Gimlekollen III - modernisering av reguleringsplan

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plankart og bestemmelser, slik at planen blir et godt styringsverktøy for byggesaksbehandling og for å styrke forutsigbarheten for grunneiere og naboer.

Begrenset høring

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 5.4. - 4.5.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01922 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 4.5.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

196E Detaljregulering, Gimlekollen III - modernisering av reguleringsplan - begrenset høring.pdf

1. Gimlekollen III - Nytt forslag til plankart, datert 22.03.2022.pdf

2. Gimlekollen III - Nytt forslag til bestemmelser, datert 08.03.2022.pdf

3. Gimlekollen III - Plankart ifm. offentlig ettersyn, datert 10.09.2020.pdf

4. Gimlekollen III - Bestemmelser ifm. offentlig ettersyn, datert 14.09.2020.pdf

5. Gimlekollen III - Saksfremlegg ifm. offentlig ettersyn.pdf

6. Gimlekollen III - Saksprotokoll ifm. offentlig ettersyn.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 5.10.2020 - 16.11.2020

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01922 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 16. nov 2020

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

Offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart, sist datert 10.09.20.pdf

2. Bestemmelser, sist datert 14.09.20.pdf

3. Planbeskrivelse, sist datert 25.5.20.pdf

4. Sammendrag av merknader, sist datert 25.05.20.pdf

5. Notat - endringer etter førstegangsbehandling, datert 15.09.20.pdf

6. Merknader til oppstartsvarsel.pdf

7. Gjeldende plankart, vedtatt 16.01.69.pdf

8. Gjeldende bestemmelser, vedtatt 16.01.69.pdf

9. Saksfremlegg.pdf

10. Saksprotokoll.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Holdalsnuten 2
4633 Kristiansand