Gimlekollen III - modernisering av reguleringsplan

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plankart og bestemmelser, slik at planen blir et godt styringsverktøy for byggesaksbehandling og for å styrke forutsigbarheten for grunneiere og naboer.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 15.2.2023 og endret av bystyret 26.4.2023.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 5.6.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01922 ved klage til planen.

Send klage innen 5.6.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

Plankart (PDF)

Bestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Saksfremlegg (PDF)

Saksprotokoll bystyret 15.02.23 (PDF)

Saksprotokoll bystyret 26.04.23 (PDF)

Begrenset høring

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 5.4. - 4.5.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01922 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 4.5.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Begrenset høring (PDF)

1. Nytt forslag til plankart, datert 22.03.2022 (PDF)

2. Nytt forslag til bestemmelser, datert 08.03.2022 (PDF)

3. Plankart ifm. offentlig ettersyn, datert 10.09.2020 (PDF)

4. Bestemmelser ifm. offentlig ettersyn, datert 14.09.2020 (PDF)

5. Saksfremlegg ifm. offentlig ettersyn (PDF)

6. Saksprotokoll ifm. offentlig ettersyn (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 5.10. - 16.11.2020

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01922 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 16.11.2020

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart, sist datert 10.09.20 (PDF)

2. Bestemmelser, sist datert 14.09.20 (PDF)

3. Planbeskrivelse, sist datert 25.5.20 (PDF)

4. Sammendrag av merknader, sist datert 25.05.20 (PDF)

5. Notat - endringer etter førstegangsbehandling, datert 15.09.20 (PDF)

6. Merknader til oppstartsvarsel (PDF)

7. Gjeldende plankart, vedtatt 16.01.69 (PDF)

8. Gjeldende bestemmelser, vedtatt 16.01.69 (PDF)

9. Saksfremlegg (PDF)

10. Saksprotokoll (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Holdalsnuten 2
4633 Kristiansand