Gimle - idrettsanlegg og videregående skole

Formålet med reguleringen er å legge til rette for eksisterende og nye idrettsfunksjoner, samt ivareta videregående skole. Gimlehallen mulighetsstudie, sist datert 8.12.2021, danner grunnlag for reguleringsarbeidet.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 01.07.–09.09.2023

Åpen kontordag mandag 14.08.2023 kl. 14–18 i Tollbodgata 22. 1. etasje. Møtetidpunkt avtales med Åsmund Åmdal

Sett inn saksnummeret PLAN-21/04035 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.9.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart - 25.05.2023 (PDF)

2. Bestemmelser - 25.05.2023 (PDF)

3. Planbeskrivelse - 25.05.2023 (PDF)

4. Vedlegg - Saksinnstilling (PDF)

5a. Vedlegg - Saksprotokoll Ungdommens bystyre (PDF)

5b. Vedlegg - Saksprotokoll BSU (PDF)

5c. Vedlegg - Saksprotokoll formannskapet (PDF)

6a. Vedlegg - Arkeologi (PDF)

6b. Vedlegg - Gimle ROS (PDF)

6c. Vedlegg - Grunnundersøkelse - trinn 1 (PDF)

6e. Vedlegg - Medvirkning (PDF)

6f. Vedlegg - Mobilitetsplan (PDF)

6g. Vedlegg - Mulighetsstudie (PDF)

6h. Vedlegg - Naturmangfold (PDF)

6i. Vedlegg - Oppstart av planarbeid - oppsummering av innspill (PDF)

6j. Vedlegg - Overvannsutredning (PDF)

6k. Vedlegg - Perspektiv sandvolleyballhall (PDF)

6l. Vedlegg - Utomhusplan - Fase 1 (PDF)

6m. Vedlegg - Utomhusplan - Fase 2 (PDF)

6n. Vedlegg - Vegløsning mot Jegersbergveien (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 19.3.2022.

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

Mulighetsstudie - 08.12.2021 (PDF)

Referat oppstartsmøte - 04.02.2021 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gimleveien 33
4630 Kristiansand