Gimle - idrettsanlegg og videregående skole

Formålet med reguleringen er å legge til rette for eksisterende og nye idrettsfunksjoner samt ivareta videregående skole. Gimlehallen mulighetsstudie sist datert 08.12.2021 danner grunnlag for reguleringsarbeidet.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 19.3.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av planarbeid.PDF

Mulighetsstudie - 08.12.2021.PDF

Referat oppstartsmøte - 04.02.2021.PDF

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gimleveien 33
4630 Kristiansand