Normaler og retningslinjer

KORT FORTALT

Her finner du kommunens veinormal, bydesignprogram, ordensregler for Kvadraturen og retningslinjer for bruk av gategrunn. Retningslinjene og normalene er under revidering.

Kommunens veinormal

Inntil videre gjelder veinormalene for de tidligere kommunene. Arbeidet med ny reviderte veinormal starter snart og skal være ferdig innen  2021.

Gjeldende veinormal for Kristiansand

Gjeldende veinormal for Søgne

Gjeldende veinormal for Songdalen

Krav til innmåling av vei og tekniske installasjoner

Bydesignprogram

Bydesignprogrammet vedtatt av bystyret

Bruk av gategrunn

Retningslinjer for plassering av containere, stillas, arbeidsbrakker m.m. på offentlig gate

Ordensregler for Kvadraturen

Retningslinjer for løsfotreklame og salgsstativer vedtatt av byutviklingsstyret

Kontaktinformasjon