Lagmannsholmen

Stor engasjement for Lagmannsholmen

Arrangement 16.4.2024

Bylab Lagmannsholmen

Bilde av Lagmannsholmen fra luften

Bylab Lagmannsholmen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter. Bylaben er en arena for samskaping, dialog og idéutveksling og skal engasjere bredt til involvering i byutviklingen på Lagmannsholmen.

Bylabens arrangementer fasiliteres av Bølgen bærekraftsenter og finner sted i deres lokaler i Dronningens gate 2, tredje etasje.

Les mer om bærekraftsenteret (PDF)

Felles møte med formannskapet, by- og stedsutviklingsutvalget, kulturutvalget og havnestyret på Krutthuset 29. mars 2023.

Kl. 12.30 – 15.00 Lagmannsholmen

Tidligere arrangementer

ByLab Lagmannsholmen 28. april 2022

Opptak fra åpningen av Bylab Lagmannsholmen 4. juni 2021.

Se i programmet under for tidspunkt i videoen de forskjellige programinnslagene kommer.

Program - åpning av lagmannsholmen
  • Velkommen ved programleder Elin Lunde (00.00)
  • Åpning av Bylab Lagmannsholmen v/ordfører Jan Oddvar Skisland (02.38)
  • Samarbeid med Bølgen bærekraftsenter v/ Elin Lunde, senior byplanlegger Sweco, leder for bærekraftig bygg, anlegg og byutvikling, Bølgen bærekraftssenter (07.09)
  • Innledning Lagmannsholmen v/ Ragnar Evensen, byutviklingsdirektør i Kristiansand kommune. (14.00)
  • Presentasjon av mulighetsstudie 2016 - Dyrvik Arkitekter v/ Fridtjov Bergsgard, leder for plan- og utvikling. (29.46)
  • Presentasjon av mulighetsstudie 2016 - Asplan Viak v/ sivilarkitekt og byplanlegger Erling Sæverholt (52.30)
  • Presentasjon av mulighetsstudie 2011 & 2016 – Rambøll v/ Smari Stav, seksjonsleder for Plan og urbanisme. (01.21.28)
  • Spørsmål fra publikum (01.46.26)
  • Avslutning og vel hjem!

Mulighetsstudier

Stein, Saks, Papir – 2002

Rambøll – 2012 (PDF, 5 MB)

Rambøll – 2016 (PDF, 6 MB)

Asplan Viak – 2016 (PDF, 15 MB)

Dyrvik Arkitekter - 2016 (PDF, 19 MB)

Program for mulighetsstudie - 2016 (PDF)

Annet bakgrunnsstoff

DIVE – Kulturhistorisk stedsanalyse (PDF, 27 MB)

Masteroppgave 2020 (PDF, 44 MB)

Utstilling av tidligere arbeid med Vestre havn (PDF, 62 MB)

Kontaktinformasjon