Oppstart av reguleringsplaner

KORT FORTALT

Melding om oppstart av reguleringsplan sendes til:

  • alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter

Det er nå du som berørt part har mulighet til å gi innspill om det som er viktig for deg. Innspill sender du skriftlig til plankonsulenten.

På sidene under finner du:

  • oppstartsvarsel
  • informasjon om hvilken konsulent som utarbeider planen
  • kontaktinfo for innspill