Planer, strategier og meldinger

Her finner du kommunens planer, strategier og meldinger. De inneholder mål, strategier og tiltak for ulike samfunnsområder.

Internasjonalt

Forskning, innovasjon og digitalisering

Frivillighet

Helse

Fritid

Idrett og friluftsliv

Klima og miljø

Kultur

Næring

De seks kommunene i Kristiansandregionen vil løfte regionen som landets ledende fornybarregion.

Prosjektgruppa, som består av næringsnettverket og administrasjonen i Region Kristiansand, har jobbet med strategien siden senhøsten 2022. Strategien ble godkjent i regionrådet i april 2023. I mai og juni samme år var strategien  til politisk behandling i de seks kommunene, noe som resulterte i vedtak i alle by- og kommunestyrene.

Strategien følges opp med handlingsplaner, en felles del for alle seks kommuner og en lokal del for den enkelte kommune. Handlingsplanene legges fram til politisk behandling i nye by- og kommunestyrer etter lokalvalget

Relaterte dokumenter til Strategi for verdiskapining 

Oppvekst

Samfunn

Universitetsbyen

 Diverse

Meldinger

 

Eldre planer (før 2020)