Priser og redusert foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, og info om redusert foreldrebetaling.

Priser barnehage

Pris for full plass i barnehage:  Brutto årsinntekt over 574 759 kroner: 3 135 kroner per måned.

Pris for redusert plass i barnhage:
Kommunale barnehager: Prisen fastsettes etter andel av full plass.
Private barnehager: Ta kontakt med barnehagen for informasjon.

Redusert betaling barnehage
Familier med lavere inntekt enn 574 759 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.
Familier med barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 548 500 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

Kostpenger i kommunale barnehager er kr 210 per måned. I tidligere Søgne kommune videreføres ordning med to måltider per dag og kr 300 i kostpenger per måned til 31.07.2020.
Kommunale barnehager i tidligere Songdalen kommune ha ikke kostpenger, barna har med niste til to måltider per dag.

 

Priser Skolefritidsordningen

Betalingsordninger for SFO videreføres etter gjeldende vedtekter i de tre tidligere kommunene. Fra 01.08.2020 innføres inntektsgradert foreldrebetaling i hele den nye kommunen.

Skolefritidsordning for barn fra 1-4 trinn.

Ordningen gjelder for familier med lavere skattepliktig årsinntekt enn 500 000 kroner. Barnet må ha hel plass (med eller uten leksehjelp) for å ha rett til redusert foreldrebetaling.

Pris for hel plass i SFO. Inntektsgradert foreldrebetaling innføres fra 01.08.2020  

Familiens samlede skattepliktige årsinntekt:   Pris:
Lavere enn 200 000 0
200 000 - 300 000 1 000
300 000 - 400 000 1 800
400 000 - 500 000  2 570
 Over 500 000  3 229

 

Priseksempler SFO

Gamle Kristiansand
Hel plass: 3 229   Hel plass for søsken nr 2: kr. 2 744

Gamle Søgne

Hel plass: 3229  Hel plass for søsken nr 2: kr. 2 321

Gamle Songdalen
Hel plass 3229 Hel plass for søsken nr 2: kr. 2744

For full oversikt over alle priser for SFO, Velg Skole på denne lenken.

For barn med funksjonhemming fra 5. trinn og oppover er SFO gratis fra 01.01.2019.

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Du trenger skattemeldingen for 2018 for å søke redusert foreldrebetaling fra august 2019. Skattemeldingen for 2018 finner du på altinn.no

Søknadsskjema

Hvis du har søkt tidligere finner du også skjemaet på Min side.

Søk redusert foreldrebetaling

Du trenger MinID eller BankID for å logge på søknadskjemaet. Du må laste opp og legge ved skatteoppgjøret for 2018 når du sender inn søknadsskjemaet elektronisk, du finner skatteoppgjøret på Altinn.no. Søknadsfristen er 1. juni hver år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august, men det kan også søkes gjennom året. Søknaden vil gjelde for måneden etter at den er mottatt. Samme søknadsskjema gjelder for barnehage og SFO.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2018, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehage- eller skoleår. Det må søkes på nytt før 1. juni hvert år. Søknader som mottas i løpet av åres gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. Hvis du bytter barnehage i løpet av året må du søke på nytt.

Regning for barnehage og SFO

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.