Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er på alle skoler i Kristiansand. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister.

Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesykepleier uten forhåndsavtale.

Korona-situasjonen

For informasjon om skolehelsetjenesten under korona-situasjonen:

Les mer på kommunens korona-sider.

Hva kan skolehelsetjenesten tilby

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et tilbud som finnes på alle skoler i Kristiansand. Oppgaven er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom å gi råd, veiledning, gjennomføre helseundersøkelser og vaksinasjoner, og har også en viktig rolle i mobbesaker.

Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Helsesykepleier har regelmessige trefftider på skolene, og foreldre og elever kan ta kontakt med helsesøster uten forhåndsavtale.

Helsesykepleier ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen.

Den viktigste delen av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

Informasjon om hva som tilbys på det enkelte klassetrinn finner du ved å trykke på lenket til program for skolehelsetjenesten.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttets informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet finner du her. FHI. Før vi vaksinerer barnet innhentes det samtykke fra foresatte.

Informasjon om samtykke til vaksinering:

Etter en grundig lovtolkning har Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) konkludert med at det er tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Gruppetilbud

I samarbeid med andre tilbyr skolehelsetjenesten smilgrupper, sorggrupper og søskengrupper. Her finner du informasjon og brosjyrer om de ulike tilbudene.

Smilgrupper

SMIL - styrket mestring i livet er et gruppetilbud for barn og unge som går i 5.-7. klasse og 8.-10. klasse. Gruppen er et lærings- og mestringstilbud for barn og unge som har foresatte med psykiske helseplager og/eller rusproblemer eller belastende fysiske helseplager.

Her finner du all informasjon om tilbudet og brosjyre.

Smil-grupper    Smil-brosjyre

Gruppelederne er ansatt både i kommunen og på sykehuset og har ulik fagbakgrunn. SMIL-gruppene er gratis.

Nye grupper starter 2 ganger pr. år.

Vår:
5.-7. klasse
: Oppstart av gruppe uka etter vinterferien
8.-10. klasse: Oppstart av gruppe uka etter vinterferien

Høst:
5.-7. klasse
: Oppstart av gruppe uka etter høstferien
8.-10. klasse: Oppstart av gruppe uka etter høstferien 

Alle er velkommen til å ta kontakt for informasjon og påmelding:

Torill Idsøe Familiens Hus Vest. Telefon 907 34 107
e-post: torill.idsoe@kristiansand.kommune.no

Ann Christin Haugen Sørlandet sykehus, telefon 38 13 26 00
e-post: ann.christin.haugen@sshf.no

SMIL i Kristiansand er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret (LMS), Kristiansand Kommune, Sørlandet Sykehus og pårørende med egenerfaring.

Søskengrupper

Dette er et tilbud til søsken, som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne.

I gruppene vil søsken møte andre i samme situasjon, de får være i fokus og være sammen med trygge voksne.  

Kontaktperson:
Anne Barbro Leipsland
38 00 74 70

Se brosjyre for mer informasjon og påmelding.

Sorggrupper

Sorggruppe er et tilbud til barn og unge (5.-10. trinn) som har mistet søsken eller foreldre. Sorggruppen tilbyr gruppesamlinger som vil være en veksling mellom aktiviteter og samtale.

Brosjyre om sorggrupper

Gruppe 1 gjelder for 5.-7. trinn.
Gruppe 2 gjelder for ungdomsskolen.

Gruppe 1 og 2 vil være på onsdager på samme tidspunkt.

Tidspunkt: onsdager kl. 14 -16. Vi starter med mat.
Sted: Familiens hus øst, Strømme senter, Strømmeveien 85.

Planlagt oppstart november 2021, mer informasjon kommer.
Tilbudet er gratis.

For påmelding til sorggruppe ta kontakt med:

Birgit Senumstad, helsesøster
Mob: 928 52 098
E-post: Birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no

Elin T. Andersen, familiesenteret
Mob: 481 76 122
E-post: Elin.thorvik.andersen@kristiansand.kommune.no

Søskengruppe

Søskengruppe er et tilbud for de som har en bror eller søster med funksjonshemming. 

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten har en rekke samarbeidspartnere både internt og eksternt. Skolen er sammen med fastlegen en nær samarbeidspartner. Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte.

Andre samarbeidspartnere er; Familiesenter, PPT, Abup, Barneverntjenesten, Familievernkontoret,

Nyttige nettsider

Ung.no

snakkommobbing.no

Selvsnakk

korspåhalsen.no

Soschat.no

Barsnakk.no

sexogpolitikk.no

Nyttig telefonnummer:

Alarmtelefonen for barn og unge telefonnummer: 116 111