Skolehelsetjenesten i videregående skole

Kort fortalt

  • Skolehelsetjenesten er et frivillig lavterskeltilbud til alle elever i videregående skole.  
  • Vi jobber forebyggende og helsefremmende med psykisk, fysisk og seksuell helse.
  • Tjenesten drives av helsesykepleier som har kontor på hver videregående skole.
  • Les mer om tilbudet på den enkelte skole i lenkene under. 

Videregående skoler

Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Venke Bakke, tlf. 900 33 192 

Hanne Gro Støldal, 941 66 092 

Magnhild Mæland Leire, 908 15 402 

Kvadraturen skolesenter (også for Akademiet) 

Ane Haugland Torset, tlf: 950 45 367

Grete Seland Aasen, tlf. 975 06 838  

Tangen videregående skole 

Thea Hovland, tlf. 957 96 524

Berit Sandal Djupvik, tlf. 480 42 432

Vågsbygd videregående skole 

Adine Skarpeid, tlf. 904 73 721 
Ingunn Midtdal Abildgaard, tlf. 415 14 997

Søgne videregående skole 

Magnhild Mæland Leire, 908 15 402 

Barne- og ungdomsskoler 

Kontakt den enkelte barne- og ungdomskole

Kontaktinformasjon