Skolehelsetjenesten i videregående skole

Kort fortalt

  • Skolehelsetjenesten er et frivillig lavterskeltilbud til alle elever i videregående skole.  
  • Vi jobber forebyggende og helsefremmende med psykisk, fysisk og seksuell helse.
  • Tjenesten drives av helsesykepleier som har kontor på hver videregående skole.
  • Les mer om tilbudet på den enkelte skole i lenkene under. 

Videregående skoler

Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Venke Bakke, tlf. 900 33 192 

Hanne Gro Støldal, 941 66 092 

Magnhild Mæland Leire, 908 15 402 

Kvadraturen skolesenter (også for Akademiet) 

Kari Horrisland, tlf. 415 14 997  

Grete Seland Aasen, tlf. 975 06 838  

Kongsgård skolesenter 

Ane Haugland Torset, tlf. 950 45 367 

Tangen videregående skole 

Ingunn Midtdal Abildgaard, tlf. 957 96 524

Berit Sandal Djupvik, tlf. 480 42 432

Vågsbygd videregående skole 

Marianne Bendiksen, tlf. 930 03 791   

Ane Haugland Torset, 950 45 367

Søgne videregående skole 

Magnhild Mæland Leire, 908 15 402 

Barne- og ungdomsskoler 

Kontakt den enkelte barne- og ungdomskole

Kontaktinformasjon