Trygghetsteknologier

Kommunalt responssenter kan motta varsler og følge opp alarmer fra mange typer trygghets- og velferdsteknologi. Det er den enkelte kommune som avgjør hvilke teknologier og tjenester som skal følges opp av oss.

Teknologier

Kommunalt responssenter tar i mot alarmer og varsler fra ulike teknologer.

Digital trygghetsalarm

Dette er en alarm med smykke, armbånd og andre utløsere, der innbyggere med utstyret hjemme kan utløse denne for å komme i kontakt med oss når de trenger hjelp til omsorgsbehov som ikke kan vente. Utstyret benytter vanligvis mobiltelefonnettet.


Foto: Neat group

Kamera

Det finnes mange ulike kameraer, og kommunalt responssenter kan motta varsler fra avanserte kameraer med flere typer sensorer i. 

Sengesensor

En sengesensor kan varsle Kommunalt responssenter når en person ikke ligger i sengen. Når ikke personen returnerer innen avtalt tid, vil en operatør vurdere situasjonen og kontakte hjelpeinstans ved behov.

Døralarm

En sensor som er plassert ved en dør kan f. eks. varsle Kommunalt responssenter om at en person har forlatt egen bolig. Hjelpeinstans eller pårørende kan da varsles, eller en kan kombinere dette med andre tjenester, for eksempel stedslokalisering(GPS).

Stedslokalisering(GPS)

Personer med demens eller kognitiv svikt kan i noen tilfeller ha nytte av tjeneste der responssenteret kan bistå med lokaliseringstjeneste, gjerne i samarbeid pårørende.

Alarm ved fall eller anfall

Ulike typer sensorer kan fange opp om en person har et anfall (f. eks. med epilepsi), har falt eller på andre måter har et akutt helseproblem. Kommunalt responssenter kan da raskt kontakte aktuell hjelpeinstans. 

Per i dag er slike tjenester ikke definert som akutt livreddende hjelpetiltak, men kan være et supplement til nødetatene.

Røykalarm

Sensorer som kan varsle om røykutvikling kan i dag kobles til digitale trygghetsalarmer. Slike alarmer kan varsle Kommunalt responssenter som ut fra situasjonen vil kalle ut brannvesen eller annen hjelpeinstans.

En slik tjeneste erstatter ikke vanlige brannalarmer og brannmeldere, men kan være et supplement.

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medikamentdosering kan gjøre brukere mer uavhengig av besøk fra hjemmetjenesten, og bruker kan oppleve mer egenmestring og få økt livskvalitet. Hjemmetjenesten kan i mange tilfeller redusere antall besøk. Kommunalt responssenter får varsel når medisiner ikke tas ut av dosett som planlagt, og kan følge opp bruker med bistand.

Elektroniske dørlåser

Kommunalt responssenter kan bistå med noen funksjoner med administrasjon av elektroniske dørlåser hos hjemmeboende brukere av kommunens hjemmetjenester. Dette avhenger av type låsesystem som kommunen benytter.

Sikkerhet og personvern

Kommunalt responssenter prioriterer sikkerhet og personvern for kommunene og brukerne høyt. Vi har strenge rutiner for tilgang til lokaler og til IT-løsninger, og følger alle krav som stilles til personvern.