Hvem er vi?

Kommunalt responssenter gir tjenester til mange kommuner i Norge, og drives av Kristiansand kommune.

Responstjenester til kommuner i Norge

Kommunalt responssenter har sitt utgangspunkt i et interkommunalt samarbeid mellom kommuner i Agder-regionen, hvor Kristiansand kommune driver responssenteret som vertskommune.

I tillegg gir Kommunalt responssenter også tjenester til andre kommuner i Norge som underleverandør for Tellu.

Kommunalt responssenter kan ta imot og følge opp alarmer og varsler fra mange ulike teknologier.

Vi avlaster kommunenes hjemmetjeneste ved å sikre rask og trygg håndtering av alarmer. Det gir færre avbrytelser og mulighet for å være mer til stede for brukeren de til enhver tid er hos. Vi tar imot alarmene og vurderer om det er behov for videre tiltak. Hjemmetjenesten blir kun ringt opp dersom brukeren virkelig trenger hjelp.

Kommunalt responssenter har rask svartid og høy avklaringsgrad. Mange henvendelser kan avsluttes over telefon. Gevinsten for kommunen er en hjemmetjeneste med nok tid til å prioritere trygg og riktig oppfølging av brukerne.

Ta kontakt med din kommune for å høre hvilken teknologi som tilbys, dette er forskjellig i ulike kommuner.

rs1.png

Hva er kommunalt responssenter?

Kommunalt responssenter åpnet 13. mars 2017. 

Bakgrunnen for etableringen, var en felles anskaffelse på for kommunene i Agder for trygghets- og varslingsteknologi og et felles responssenter.

Vi er en bemannet responstjenester som følger opp alarmer og varsler fra brukere i kommunene 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Vi har høy kompetanse, der alle medarbeidere har helsefaglig kompetanse med utdanning og opplæring. De ansatte har bred erfaring og kompetanse innen sykepleie, helsefag, helsesekretær og ambulansefag. 

Hvor er kommunalt responssenter?

Vi er lokalisert i Kristiansand, i sentrum på Valhalla helsesenter på Lund.

Vi har lyse og flotte moderne lokaler som fungerer svært godt, med god tilgjengelighet for viktig infrastruktur med internettlinjer, mobilnett og nødstrøm.

Ved Valhalla helsesenter er det et stort fagmiljø med øyeblikkelig hjelp-avdeling og ulike typer korttidsplasser.

valhalla-1024x568.png

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss, kan du nå oss på telefon og epost til Kristiansand kommune. Se vår side med kontaktinformasjon.