Trekanten syd

Formålet med reguleringen er å avklare fremtidig arealbruk og utnyttelse. Aktuelle arealbruksformål er bebyggelse og anlegg – kontor, forretning og tjenesteyting.

Oppstart

SPISS Arkitektur & Plan AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til seb@spissark.no innen 1.12.2021

Eller send merknaden til denne adressen:
SPISS Arkitektur & Plan AS
Postboks 151
4662 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregelering Trekanten syd (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vågsbygd ringvei 100
4621 Kristiansand