Ronåsen Stangenes - 85/2

Planen er for seks nye hytter med brygger, ved sjøen i Randesund. Her finnes allerede fire hytter fra før. De nye vil ligge innimellom og bak. I tillegg planlegges det en felles brygge og en ny båtslipp. Planforslaget legger ellers det meste av Ronåsen ut til formål naturområde.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8.8. - 19.9.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01962 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.9.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Bryggealternativer (PDF)

5. Illustrasjonsplan (PDF)

6. Saksfremlegg (PDF)

7. Saksprotokoll (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Stangenesveien 102
4639 Kristiansand