Randesund bydelssenter - områderegulering

Kristiansand kommune ved plan og bygg skal utarbeide en områderegulering for Randesund bydelssenter for å fastsette rammer for fremtidig utvikling av bydelssenteret.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innne 15.6.2024

Behandling av personopplysninger 

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart og høring av planprogram (PDF)

Vedtak (PDF)

Planprogram (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Rona 2
4638 Kristiansand