Oberstløytnant Omdals vei 4-8

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting ved transformasjon av tre boligeiendommer i Oberstløytnant Omdalsvei 4-8. Planen har som hensikt å åpne opp for økt utnyttelse i form av leilighetsbygg. Videre legges det opp til gode funksjoner og utearealer av høy kvalitet som forholder seg til eksisterende grønnstruktur i midten av dagens boligkvartal.

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne.lislevand@asplanviak.no innen 20. juni 2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Varselbrev oppstart.pdf

Planens avgrensing og oversiktskart.pdf

Planinitiativ.pdf

1619 Detaljregulering - referat oppstartsmøte.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Oberstløytnant omdals vei 4a
4630 Kristiansand