Oberstløytnant Omdals vei 4-8

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting ved transformasjon av tre boligeiendommer i Oberstløytnant Omdalsvei 4-8. Planen har som hensikt å åpne opp for økt utnyttelse i form av leilighetsbygg. Videre legges det opp til gode funksjoner og utearealer av høy kvalitet som forholder seg til eksisterende grønnstruktur i midten av dagens boligkvartal.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 20.6. - 2.9.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-22/00665 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 2.9.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 1. Plankart (PDF)

Vedlegg 2. Bestemmelser (PDF)

Vedlegg 3. Planbeskrivelse (PDF)

Vedlegg 4. Saksfremlegg - Offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 5. Saksprotokoll (PDF)

Vedlegg 6. Illustrasjonsplan (PDF)

Vedlegg 7. ROS-analyse (PDF)

Vedlegg 8. Geoteknisk vurdering (PDF)

Vedlegg 9. Solskyggeanalyse (PDF)

Vedlegg 10. Støyvurdering (PDF)

Vedlegg 11. Notat medvirkning barn og unge (PDF)

Vedlegg 12. Landskapssnitt (PDF)

Vedlegg 13. A60-05 Leilighetsfordeling (PDF)

Vedlegg 14. Plantegning (PDF)

Vedlegg 15. VAO-plan med vedlegg (PDF)

vedlegg 16. Fasader (PDF)

Vedlegg 17. Snitt (PDF)

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne.lislevand@asplanviak.no innen 20.6.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Varselbrev oppstart (PDF)

Planens avgrensing og oversiktskart (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Oberstløytnant omdals vei 4a
4630 Kristiansand