Mosby lokalsenter

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for nye dagligvare-, butikk-, og kontorlokaler, samt øvrige sentrumsformål med tilhørende infrastruktur. Det er ikke aktuelt med boligformål.

Oppstart

JoB Arkitekter har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til jorgen@jobarkitekter.no innen 17.4.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

JoB Arkitekter
v/ Jørgen Eldøy
Breigata 5
4006 Stavanger

Oppstartsbrev (PDF)

Forslag til planavgrensning (PDF)

Oppstartsmøtereferat (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Setesdalsveien 445
4619 Mosby