Lumberveien 5, 7 og 9

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området som bygger opp under sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel. Dette innebærer en bymessig bebyggelse, med sentrums- og publikumsrettede funksjoner på gateplan mot offentlig vei/gate.

Oppstart

Consult1 Sør har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til got@consult1.no innen 3.3.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

Consult1 Sør
v/Geir Over Tørnkvist
Gyldensløves gate 2B
4611 Kristiansand

Brev oppstart av detaljregulering Lumberveien (PDF)

Planomriss (PDF)

Referat fra oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Lumberveien 5
4621 Kristiansand